Beställare:
Kundnummer:
Telefonnr:
Aggregat:
Aggregatnr:

Reservdelslämn. adress:
Kundens adress:
Reservdelarna skall skickas direkt till kund
Reservdelarna avhämtas hos reservdelslämnaren
Fakturamottagare:
Reservdelslämnaren
Kunden
Leveranssätt:

Fraktkostnad är beroende på fraktsätt, vikt och ort.
Betalningsvillkor är kundspecifika.

Om du är ny kund kommer vi att kontakta dig för vidare information.

© 2021 Log Max AB
Artikelnr Benämning Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21