Log Max 5000D

Log Max skördaraggregat är konstruerade för att passa alla sorters basmaskiner. Av denna anledningen är låg vikt en nyckelfaktor i kombination med stark dragkraft.

 

Log Max 5000D är den senaste uppdateringen av en av våra bästsäljande aggregatmodeller. Detta skördaraggregat klarar av alla sorters jobb, från gallring till lättare slutavverkning.

Log Max 5000D kan utrustas med flerträdshantering samt Såg 211 med ¾”-kedja vilket minskar risken för att kedjan hoppar av vid flerträdshantering. Hultdins Supercut med automatisk kedjesträckare finns även som sågalternativ.

Väl placerade skydd och huvar skyddar komponenter och slangar från skador. Högpresterande såghydraulik ger fullt flöde till sågen för snabb kapning.
Log Max patenterade knivstyrning gör att stammen flyter lätt genom skördaraggregatet. Stammen pressas aldrig upp mot ramen utan hålls istället friktionsfritt av kvistknivarna. Detta minimerar friktionen och ger mer kraft till kvistning och lägre bränsleförbrukning.

 

Nyckeltal

 
 • Högsta produktivitet : 12 to 38 cm
 • Största kapdiameter, std 57 cm (63 cm opt.)
 • Minsta kvistningsdiameter : 1.5 cm
 • carriers carriers carriers
 • 16-21 ton 15-20 ton 140-170 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER OCH VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 1371 mm
 • Minbredd med armar stängda 1059 mm
 • Höjd 1483 mm
 • Standardkonfiguration1895 kg
 • 1) Inkl. V-stålhjul och dämpad skyddsplåt

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet.
Smöroljetank i ram på 20 liter.

 • Sågtyp Såg 98B/98XL
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 64/75 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 57/63 cm
Alternativ såg:
 • Sågtyp Hultdins Supercut
 • Sågmotor 19 cc/30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 64/75 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 57/63 cm

MATNING

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 426 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 426 mm
 • Matarhjulsdiameter, Eukalyptus 433 mm
 • Dragkraft1 std/opt 21.2/25.5 kN
 • Matningshastighet2 4.1/3.5 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 519 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 18mm
 • 1) beräknad vid 250 bars tryck
 • 2) beräknad vid 230 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 573 mm
 • Största omslutningsdiameter1 415 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 30 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 250 bar
 • Maximalt flöde 230 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv:
 • Flöde 165 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV12S med 360˚ rotation
 • Indexator H132 med 360˚ rotation

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

FLERTRÄDSHANTERING

Ackumuleringsutrustning

 

Med hjälp av flerträdshanteringen kan aggregatet användas som kombinations­aggregat, både för konventionell avverkning såväl som för flerträdshantering av eftersatta objekt eller ren energiskog.

 

Log Max flerträdshanteringsutrustning kan köras med styrsystemen Log Mate 500, Motomit, CabsWin, Dasa 380, Ponsse Opti, Timbermatic och Valmet Maxi.

 • multi-stemming

DIAMETERMÄTNING

 • 4 point

Fyrpunktsmätning

 

Log Max kan som enda tillverkare på marknaden som erbjuder våra kunder fyrpunkts diametermätning. Tack vare den patenterade mätmetoden korsklavas stocken varje decimeter för att ge bästa möjliga mätresultat, även i oerhört oval skog. En genomtänkt konstruktion gör att detta tillval blir extremt tillförlitligt och nästan fritt från underhåll. Den välbeprövade mätsensorn sitter monterad i nederkniven som skickar signalerna vidare till skördarens datorsystem där de, tillsammans med mätresultatet från matarhjulens diametermätning, summeras och presenteras. Läs mer

FLYTANDE ÖVERKNIV

Active Friction Control

 

Med Log Max Active Friction Control sker all styrning av aggregatets kvistknivar genom skördarens dator. Det finns inte längre behov av att gå ut och ändra inställningarna genom att justera på aggregatet, allt sker nu istället per automatik. Genom att aktivt justera friktionen mellan aggregat och stam kan absolut bästa virkeskvalitet uppnås. Låg friktion önskas då detta leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Undantaget är vid svårkvistade träd i klen diameter då en högre friktion minimerar risken för böjda kvistar.Skördarens dator utgör hjärnan i Active Friction Control och utifrån inställningar kan ditt Log Max uppföra sig optimalt beroende på trädslag och diameter. Vid t.ex. en gallring i tall och björk under savning kan aggregatet uppföra sig helt olika baserat på trädslag. Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.

 • active friction control

TILLVAL SÅGENHET

 • supercut

Hultdins Supercut

 

Hultdins SuperCut är en mycket välrenommerad sågenhet som idag originalmonteras i en mängd skördaraggregat runt om i världen. Den nya generationen SuperCut 100 erbjuder oöverträffad sågprestanda i ett flertal olika sågapplikationer.

EXTRA UTRUSTNING

 • Active Friction Control
 • Hydraulisk överkniv
 • Fältreparationssats
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Skydd mot snö- och skräppackning
 • Automatisk kedjespännare (F2)
 • Real Easy
 • Fast skyddsplåt
 • Rotatorstyrning
 • Såg 211 med 3/4” kedja
 • Skyddsbåge
 • Find end-sensor
 • Sandvik F2 19cc
 • 98 B – 19cc, med F11-19 cc
 • 98 XL – 19cc
 • Rotator – Indexator AV12S