Log Max 928 är ett litet och lätt skördaraggregat specialutvecklat för gallring. Det kompakta formatet gör det till det självklara valet för små hjul- eller bandburna bärare mellan 7-15 ton.

 

Log Max 928 har en hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet.
Den högpresterande såghydrauliken ger fullt flöde och resulterar i snabb kapning med minimerad risk för kapsprickor. Sågen kan kapa träd upp till 420 mm.

 

Detta kompakta skördaraggregat väger endast 412 kg i standardutförande men genererar trots den lätta vikten över 1,5 ton dragkraft. Detta är möjligt tack vare de två hydrauliskt drivna matarhjulen som är direktmonterade på kraftfulla radialkolvmotorer med 365 cc deplacement

 

Log Max patenterade knivstyrning minimerar friktionen och våra kvistknivars kurvform ger Log Max 928 en enastående stamomslutning och ökad timmerkvalitet.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktivitet : 8 till 29 cm
 • Största kapdiameter, std : 42 cm
 • Minsta kvistningsdiameter : 2 cm
 • carriers carriers carriers
 • 7-15 ton 6.5-13 ton 40-60 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER OCH VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 1005 mm
 • Minbredd med armar stängda 818 mm
 • Höjd 1031 mm
 • Standardkonfiguration1 412 kg
 • 1) Inkl. V-stålhjul och dämpad skyddsplåt

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. 
Smöroljetank i ram på 4.5 liter.

 • Sågtyp Såg 928A
 • Sågmotor 10 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std 42 cm
 • Max kapdiameter, std 41 cm
Optional saw:
 • Sågtyp n.a
 • Sågmotor n.a
 • Sågkedja n.a
 • Sågsvärd, std n.a
 • Max kapdiameter, std n.a

MATNING

Två hydrauliskt drivna hjul direktmonterade på kraftiga radialkolvmotorer, 365 cc.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 338 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 338 mm
 • Dragkraft1, std 14,6 kN
 • Matningshastighet2 3,1 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 330 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 12mm
 • 1) beräknad vid 210 bars tryck
 • 2) beräknad vid 140 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 470 mm
 • Största omslutningsdiameter1 245 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 20 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 210 bar
 • Maximalt flöde 140 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv:
 • Flow 140 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator GV3V
 • Indexator GV4V
 • Indexator GV4EV

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

EXTRAUTRUSTNING

 • Dämpad skyddsplåt
 • Fältreparationssats
 • Active Friction Control
 • Rotator – Indexator GV3V
 • Rotator – Indexator GV4V
 • Rotator – Indexator GV4EV