Log Mate 500

Det nya robusta och kompakta Log Mate 510 är byggd av högkvalitativa komponenter. Detta styrsystem är redo att möta kraven från framtidens skogsbruk.

 

Specialutvecklat för Log MaxGenom att Log Mate 510 är utvecklat speciellt för Log Max skördaraggregat gör det till det absolut bästa styrsystemet för ditt Log Max och alla dess tillbehör. Såväl Active Friction Control som Fyrpunktsmätning fungerar bäst med Log Mate 510 och möjligheten att enkelt felsöka samt marknadens bästa Flerträdsrapportering är bara några av de många fördelarna med Log Mate 510.

 

Robust HårdvaraLog Mate 510 är byggd av hårdvara av högsta kvalitet för att klara alla sorters jobb. Datorn är IP65-certifikerad och med en SSD-hårddisk  elimineras alla rörliga delar. De helt nya kommunikationsmoduler som installeras i aggregatet och basmaskinen är alla byggda enligt de hårda IP standarder. Log Mate 510 använder sig av den nya skogsstandarden, StanForD 2010 v2 och v3.

 

En modul, LHM, monteras i aggregatet, och en modul LDM, monteras i kabinen för att överföra och ta emot data och ström till aggregatet. De har alla standard M12- och Deutsch-kontakter och kommunikationen sker över ett tvåkanals CANbus-system.

 

Mer än bara ett styrsystem

Tack vare att systemet är Windows-baserat förenklare det administration och uppdatering/uppgradering Log Mate 510-systemet.

 

Kraftfull produktionsrapportering

 
 • Marknadens bästa flerträdsrapportering
 • Speciellt anpassat till Log Max
 • Testad och verifierad av Skogforsk
 • Driftsuppföljning
 • StanForD 2010 v.2 och v.3 standard
 • Fjärrstyrning
 • Tre robusta komponenter
 • image description

Log Mate kommunikationsmoduler

head module  

Log Mate Head Module


Med Log Mate 510 behövs endast en aggregatmodul som monteras direkt på ramen och stryr alla in- och utgångar på aggregatet.

distribution module  

Log Mate Distribution Module


Detta är den centrala anslutningspunkten som styr kommunikationen inom systemet. Den knyter även samman Log Mate 510-systemet med basmaskinen.

INSTALLATION

Översikt

LHM-modulen monteras direkt på Log Max-aggregatets ram. LDM-modul placeras i hytten tillsammans med Log Mate 510-datorn.

connections

APTERING

 

Log Mate 510-systemet finns att få både med eller utan värdeaptering.

Diameterbaserad aptering är det vanligaste apteringssättet i Log Mate 510-systemet. Denna aptering använder 2 parametrar, längd och minsta diameter. Varje sortiment kan ha flera längder och minsta diameter anges i systemet. Den automatiska apteringen kommer sedan att använda denna lista för att kapa trädet i önskade längder.

Volymberäkning

Över hela världen finns det många sätt att beräkna den totala volymen av en stock. Log Mate 510-systemet använder de 5 vanligaste sätten som definieras i StanForD 2010-standarden.

Toppmätt volym

I toppmätt volym är volymen av en teoretisk, rak cylinder. Cylindern har samma diameter i båda ändar. Diametern används i beräkningen är toppdiameter av stocken. Längden av cylindern är längden av stocken.

 
bucking top

Fastmätt volym

Den fasta är volymen beräknas genom att dela in stocken in 10cm långa skivor. Varje skivas medelvolym beräknas av Mittmätt volymberäkningsmetod (se nedan). Slutligen summeras volymen av alla bitarna för att ge den totala volymen av stocken.

 
bucking top

Mittmätt volym

I Mittmätt volymberäkning är volymen en teoretisk, rak cylinder. Cylindern har samma diameter i båda ändar. Diametern som används vid beräkningen är mittpunkten av stocken. Längden av cylindern är längden av stocken.

 
bucking top

Norsk volymmätning

 

Den norska volymmätningen är en teoretisk volym och används främst i Norge. Se Stanford 2010 specifikationerna för detaljer om hur den beräknade norska volymen beräknas.

Estländsk volymmätning

 

Den estländskamätningen är en teoretiskt volym och används främst i Estland. Se Stanford 2010 specifikationerna för information om hur den beräknade estniska volymen beräknas.

KRAFTFULL RAPPORTERING

Flexibla produktionsrapporter

 

Produktionsrapporter kan filtreras per objekt, objektgrupp, träslag och förare över vald tidsperiod. Log Mate 510 har även marknadens bästa Flerträdsrapportering.

computer

Export till PDF

Rapporter kan enkelt exporteras till PDF. Rapporterna ger en bra överblick över produktionen med sina tydliga grafer och beräkningar.

computer

LOG MATE PEKSKÄRM PC

Beskrivning

 

Datorn i Log Mate 510 har en noggrann pekskärm och inga rörliga delar (SSD).

OPERATOR DISPLAY

 • • Windows-baserat
 • • Support för dataklave
 • • Automatisk kalibrering
 • • Välbyggd och testade hårdvara
 • • Prio bucking
 • • Stöd för Active Friction Control direkt från hytten
 • • Ingen begränsad kaplängd (över 33 m)

AUTOMATISKA FUNKTIONER

 • • Find end
 • • Färgmarkering
 • • Tiltlås
 • • Toppsåg
 • • Lågtrycksstyrning
 • • Hydraulisk övre kniv
 • • Flerträdshantering
 • • Stubbehandling

HÅRDVARUSPECIFIKATIONER

 • • 10" färgpekskärm
 • • 64GB Solid State Drive (SSD)
 • • 4 GB RAM
 • • Quad Core-processor
 • • Windows-baserad
 • • IP65 (dator)
 • • IP67 och IP51 (kom.-moduler)

DIAGNOSTIK

 • • Test Givare
 • • Test Ingångar
 • • Test Utgångar
 • • Produktion per förare
 • • Automatisk upptäckt av kortslutning/öppen krets för alla ut- och ingångar
 • • Driftdata, J1939, från basmaskin

 • och många fler funktioner ...

EXTRAUTRUSTNING

 • • Skrivare
 • • Internet-anslutning