“I gallring ska man ha små aggregat”

Vi slingrar oss fram på småvägar runt E20 söder om Örebro och hittar slutligen vad vi söker i en tät barrskog. Maskinens starka lampor lyser upp sin arbetsplats, ett rappt Log Max 3000T som ivrigt letar efter sitt nästa träd. Det är med skicklig hand som föraren manövrerar maskinen och aggregatet flerträdshanterar enkelt och snabbt.

Det är Mats Larsson som kör skördaren i den täta skogen. Han äger Tifa Skog AB i Finneröjda. Han är erfaren av skogsbranschen och har i sitt arbete primärt fokuserat på gallring och energisortiment. Idag är de 10 anställda och så sent som under våren 2019 införskaffade de både nytt aggregat och ny maskin. Ett Log Max 3000T som sitter monterat på en Eco Log 550T Pro.

– Jag tycker att aggregatet går så bra! Vi är helt nischade på gallring och vi säger nej till slutavverkning. Vi vill ha rätt grejer till rätt saker. Vi tror på att vara lite egen och köra sin grej, då blir man bra på det också.

Han berättar att de varit inriktade på gallring under lång tid men att han inte kör maskiner speciellt ofta längre. Men han tycker det är kul att köra och understryker verkligen fördelen med att arbeta med ett litet aggregat när man arbetar med gallring.

– Vi har nyss införskaffat ett Log Max 5000 för att kunna gallra äldre skog men det fungerar inte alls lika bra i den här typen av gallring tycker jag. Jag blir ofta lidande på rak arm tycker jag. Det gungar och fungerar inte alls speciellt bra. Visa säger att de kan ackumulera större träd med det, men jag vet inte, jag tycker sällan jag går bet med våra 3000.

Han tycker det är knepigt att förstå varför andra envisas med att köra stora aggregat. Det går mycket snabbare och är smidigare med ett mindre aggregat menar han.

– För mig är det viktigt med kvaliteten på gallringen också. Det är viktigt att få med mellanzoonerna. Jag tycker ofta att jag ser någon sträng som blivit kvar när större aggregat gallrat. Man ska komma ihåg att det blir virkesförlust för oss också.

Mats hoppar in i maskinen igen och visar vilken räckvidd har har med den förlängda bommen. Han upplever aldrig att varken maskinen eller aggregat är för svaga. Han understryker att de senaste uppdateringarna på 3000T, där banjokopplingarna plockats bort verkligen har varit bra för aggregatet styrka och snabbhet.

Men det allra bästa med aggregatet är flerträdshanteringen:

– Ja och flerträdshanteringen är den bästa på marknaden, utan tvekan, säger Mats. Vi kör mycket med den och den är väldigt bra. När vi kör i lagom stor skog går det riktigt snabbt, och det ryms mycket stam i. Den effektiviserar vårt arbete.

Vi tackar för titten och stannar en stund för att se hur han slingrar sig fram mellan träden och utnyttjar både kranens räckvidd och aggregatets smidighet. Nästan varje stam plockar han med flerträdshantering och snart försvinner han in i den mörka täta skogen.