Fältrepsats

I våra fältrepssatser finns de vanligaste reservdelar som du kan behöva, om något skulle gå sönder. Istället för att vänta på beställda reservdelar kan du åtgärda problemet direkt och snart vara igång och köra igen.

Fältrepsatsen maximerar alltså din körtid.

Vi har samlat de vanligaste reservdelarna i en robust låda som du kan ha med oavsett var du arbetar.

Fätrepsatsen innehåller:

  • En grundsats som passar just din aggregatsmodell
  • En cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner till ditt aggregat
  • En sågsats som är anpassade efter din sågenhet

Utöver detta finns också diverse delar, som skruvar, muttrar, o-ringar och mycket mera som du kan behöva. Fältrepsatsen är också styrsystemsanpassad.

Kostnaden för en fältrepssats påverkas av vilken aggregatsmodell du har samt vilken utrustning aggregatet har. Totalpriset för delarna är betydligt lägre än om du köpt dem en och en.

Men det du spar mest pengar på, är att ha reservdelar nära till hands!

Kontakta din återförsäljare eller servicelämnare för prisinformation.