Log Mate Fleet

Log Mate Fleet är ett Fleet Management-system som ger en effektiv grund för arbetsplanering och kostnadsberäkning. Systemet gör att du kan visualisera och faktabasera information från maskinerna och få ett tydligt svar på om maskinerna används optimalt.

Du kan samordna och optimera hela maskinflottan och vidta förebyggande underhållsåtgärder men också möjligt att lokalisera alla era maskiner, se statusar för enskilda maskiner, övervaka produktionen och få informationen om maskinerna.

VAD KAN DU ANVÄNDA LOG MATE FLEET TILL?

  • Registrerar maskintimmar
  • Se din avbrottstid
  • Snabbt och bekvämt få tillgång till produktionsdata
  • Starta motorvärmaren via mobiltelefon
  • Uppdatera uppdragsgivare om aktuell status
  • Se din bränsleförbrukning
  • Använda supportfunktion så att en servicemekaniker kan logga in i maskinen och analysera och lösa problemet från distans.
  • Göra maskininställningar, få support och skapa prislistor på ett enkelt sätt.

Log Mate fleet funkar från mobil, surfplatta och dator vilket ger optimal tillgänglighet.

ÖVERSIKT AV DINA MASKINER

Genom GPS kan du följa maskinerna i din maskinflotta. Det gör att du enkelt kan planera och optimera din verksamhet och lägga resurserna på rätt ställe. Det går att bevaka maskinerna dygnet runt för att minska riskerna för stöld.

LÄTTILLGÄNGLIG INFORMATION

Med Log Mate Fleet kan du hämta in all slags data och information om dina skogsmaskiner i realtid via webben – oavsett tidpunkt och plats. Informationen sammanställs sedan med viktiga nyckeltal uträknat på tremånadersperioder. Systemet tillhandahåller effektiva verktyg för analys och jämförelse av detaljerad information för olika maskiner, modeller och skördaraggregat. Det gör att du kan optimera verksamheten och sätta rätt resurser på rätt ställe.

ÅTKOMST DYGNET RUNT

I realtid samlar Log Mate Fleet in data som du sedan har åtkomst till dygnet runt. Log Mate Fleet är tillgängligt på smartphones, surfplattor och datorer och du kan få varningar och larm skickade till telefon eller mail vilket gör att du kan minimera stillastående tid.

MÅNGA VALMÖJLIGHETER

Vårt styrsystem Log Mate är grunden till Log Mate Fleet. Det gör att du kan hämta i princip vilken information du vill från Log Mates omfattande data. Du kan få fullständig överblick över maskinernas KPI:er, maskin-ID:n, geografiskt läge, maskintimmar, KPI:er för produktivitet, tillgänglighet, bränsleförbrukning, larm, varningar och reparationer.

ANVÄNDNING

Systemet är användarvänligt med tydliga färgkodningar och du kan lätt exportera materialet till PDF- eller XML-filer.

Du skapar själv de rapporter som du önskar med hjälp av filtreringsverktyget. Du bestämmer under vilken tidsperiod du ska ta fram data från. Du kan även skapa behörighetsnivåer för att på så sätt förenkla för användaren. Ni kan använda Log Mate Fleet både för förare, tekniker och på en omfattande företagsnivå.

 

WEBBASERAT

Log Mate Fleet är webbaserat och på så sätt får ni alltid uppdaterad information från en internetuppkopplad enhet. Användargränssnittet anpassas beroende vilken typ av enhet du använder.