LOG MATE NAVIGATOR

Log Mate Navigator syfte är att visualisera produktionen från Log Mate på ett bra sätt.

LOG MATE NAVIGATOR VISUALISERAR:

  • Produktionen
  • Körspår
  • Maskinposition

Data presenteras och uppdateras i realtid från Log Mate och det går att välja att presentera informationen i volym, antal stam, antal stock och procentfördelning av trädart.

Du kan välja olika typer av onlinekartor, t.ex. HERE-databas,
SMHI-markfuktighetskarta Delta och Skogstyrelsens karta ”Skogens pärlor” som beskriver värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar.

Egna kartlager kan också användas om internetuppkoppling inte är möjlig. Dessa kan också delvis kombineras med onlinekartorna.

MED LOG MATE NAVIGATOR KAN DU ÄVEN:

  • Mäta distans och area på kartan.
  • Få färgkodade körspår presenterar beroende på aktivitet t.ex. avverkning, terrängkörning och transport samt färgkodade prickar beroende på trädart som bearbetatd.
  • Se och ta ut maskinens position på kartan.
  • Varna föraren när den kör maskinen utanför arbetsområdet.

Nya Log Mate Navigator har ett uppdaterat utseende och en större
integration med Log Mate än tidigare.

 

  1.