Specifikationer

Dimensioner och Vikt

Vikt

4266 kg

-

Höjd

2564 mm

-

Bredd med matarhjul öppna

2335 mm

-

Bredd med matarhjul stänga

1563 mm

-

Fällning och Kapning

Valbara sågmodeller

Saw 411XL, Saw 518

-

Valbara sågkedjesträckare

Automatic, manual

-

Toppsåg

Saw 98XL

-

Kedjesträckare toppsåg

Manual

-

Kapacitet smörjoljetank

70 liters

-

Maximal svärdlängd

1020 mm

-

Maximal kapdiameter

1020 mm

-

Kvistning

Antal kvistknivar

4

-

Maximal öppning mellan kvistknivar

886 mm

-

Maximal omslutningsdiameter

710 mm

-

Matning

Matarhjulsalternativ

V-STEEL SOFT GRIP, V-STEEL HARD GRIP

-

Matarhjulsmotorer

2209 cc

-

Maximal dragkraft

60.8 kN

-

Maximal matningshastighet

3.2 m/s

-

Maximal matarhjulsöppning

915 mm

-

Minimal matarhjulsöppning

26 mm

-

Hydraulik

Maximalt hydraultryck

320 bar

-

Minimalt hydraultryck

135 bar

-

Maximalt hydrauloljeflöde

400 l/min

-

Minimalt hydrauloljeflöde

300 l/min

-

Basmaskin

Maxvikt grävmaskin

40 ton

-

Minimumvikt grävmaskin

33 ton

-

Maxvikt hjulskördare

-

-

Minimumvikt Hjulskördare

-

-

Traktorvikt

-

-

Krankrav Max

450 kNm

-

Krankrav Min

350 kNm

-

Rotatorer

Rotatorer

Rotobec RT502

-

Styrsystem

Styrsystem

Log Mate 510

-

* Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Teknisk data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.