12000XT

Ett extremt stort aggregat

Log Max 12000XT är vårt största och mest kraftfulla aggregat. Med sin imponerande dragkraft och stora fällkapacitet klarar aggregatet de tuffaste jobben. Aggregatet är utrustat med toppsåg och kan användas vid både upparbetning av förfällda träd och vid skördning.

STÖRST OCH STARKAST

Vårt största aggregat som klarar de tuffaste uppdragen, aggregatet är mest produktivt i spannet 22-65 cm.

FÖR DE STÖRSTA

Aggregatet väger 4,2 ton och är 2,5 m högt och är byggt för att sitta på de största bandgående basmaskinerna.

PROCESSORKNIVAR

Vid upparbetning av förfällda träd används processorknivar, det finns två olika varianter att välja på, en svetsad och en gjuten.

Vikt

4266 KG

Högsta produktivitet

22 - 65 CM

Mellan matarhjul

2.6 - 91.5 CM

Maximal kapdiameter

102 CM

Omslutningsdiameter

71 CM

FUNKTIONER

Stark ram

Hela ramen är konstruerad i härdat stål och ger ett extremt slitstarkt aggregat.

Kvalitet är en av våra viktigaste byggstenar och vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkra och utveckla våra produkter. Materialvalet till aggregatet är en viktig del av detta arbete, vi vill att aggregatet ska vara hållbart både för dig som användare och för klimatet.

Processorknivar

Processorknivar förenklar plockning av förfällda träd. De har trubbiga ändar för att inte fastna i de intilliggande stammarna och på så vis försämra virkeskvaliteten. Eggen på dessa kvistknivar är utbytbara.

Tål extrema förhållanden

XT-aggregaten är konstruerade för att monteras på bandgående basmaskiner och klara extrema arbetsförhållanden.

Toppsåg

Log Max 12000XT levereras alltid med toppsåg.
Toppsåg används primärt vid upparbetning av förfälld skog. Det kan också underlätta att ha en toppsåg på aggregatet när man arbetar med lövskog, som oftare har dubbla toppar och grova grenar som måste sågas av.

Find End

Find End är ett tillval som används primärt vid arbete med förfällda träd, för att hitta rotändan eller nollpunkten på stammen. Find End består av en lasergivare som sitter monterad i såglådans bakkant. Den hjälper aggregatet att identifiera rotändan utan att använda sågen.
Denna funktion är extra viktig framförallt när man arbetar med förfällda träd och spar både tid och bränsle då du inte behöver kapa stammen för att nollställa längdmätningen.

TEKNOLOGI

Active Friction Control - AFC

AFC-systemet är grunden till hur våra aggregat är uppbyggda och gör att våra aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion.

Det leder till mindre slitage på aggregatet och lägre driftskostnader eftersom aggregatet inte använder mer kraft än nödvändigt.

Virkeskvaliteten blir högre då varken kvistknivar eller matarhjul behöver använda onödig kraft som skadar virket under upparbetningen.

Log Mate 510

Log Mate 510 är vårt egna styrsystem, utvecklat för Log Max aggregat.

Det är Windows-baserat, vilket förenklar administration och uppdatering av systemet samt ger ett gott stöd för nya program och tjänster.

Systemet använder sig av senaste skogsstandarden StanForD 2010 v2 och v3 och består av endast tre moduler, touchskärm, hyttmodul och aggregatmodul.

Hydraulik

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design.

Vi använder oss av en beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat.

Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda. Vi har valt att placera hydrauliken lättåtkomlig under en skyddshuv som öppnas utan några verktyg.

UTRUSTNING

Matarhjul till Log Max 12000XT

V-STÅL SOFT GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något lägre dubbhöjd (ca 5 mm) som ger mindre inträngning i stammen.

V-STÅL HARD GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något högre dubbhöjd (ca 10 mm) som ger bättre grepp runt stammen.

Sågenheter till Log Max 12000XT

Såg 411XL

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 60 cc / 3.66 cu in

Sågkedja: 3/4"

Såg 518

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 30 cc / 1.83 cu in

Sågkedja: 0.404"

Såg 98XL

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

Matarhjulsmotorer till Log Max 12000XT

2209 cc

Dragkraft: 60.8 kN

Matningshastighet: 3.2 m/s

Rotatorer till Log Max 12000XT

Rotobec RT502

Rotobecs rotatorer hänger från maskinen i form av ett ok (hängare) och finns i en mängd olika storlekar. Rotobec lägger stor vikt vid att leverera de mest pålitliga rotationerna på marknaden, oavsett var i världen du använder dem.

Valbar utrustning till Log Max 12000XT

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

SUPPORT

Här hittar du viktig information, länkar och kontaktvägar för bästa support av ditt Log Max aggregat.

Vill du köpa ett 12000XT?

Kontakta din återförsäljare

Service

Servicevänligheten är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

Garanti

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

Optimering

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

Dokumentation

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.