SÅGENHETER

VILKEN SÅG?

För att leverera ett aggregat med bästa möjliga såg har vi ett flertal olika modeller för dig att välja på. Nedan följer en beskrivning av vilka sågenheter som finns valbara och till vilka aggregat de passar.

Bra att veta!

H11 är standardbenämningen på 3/4 kedjor hos vår leverantör Oregon och vi har därför valt att benämna alla våra 3/4-kedjor med -11 som slutsiffra.
H18 är standardbenämningen på 0.404" kedjor hos vår leverantör Oregon och vi har därför valt att benämna alla våra 0.404" kedjor med -18 som slutsiffra. Alla svärd för 0.404" är Jet-Fit, 15 mm.

Den första siffran beskriver typ av kedjesträckare. Där jämn siffra betyder manuell kedjesträckning och udda siffra betyder automatisk sträckare.
Ex. 218 - manuell sträckare med 0.404" kedja
318 - automatisk sträckare med 0.404" kedja
411 - manuell sträckare med 3/4 kedja

Nya Såg 318 MK2

Såg 318 MK2

Passar Log Max aggregat: 5000V

Den nya generationen Såg 318 är uppdaterad! Med noggranna materialval och nya designidéer minimeras behovet av underhåll och hållbarheten ökar. Ändringarna gör det enkelt att byta svärd, underhålla sågenheten enkelt och ökar hållbarheten maximalt. För dig som redan har en Såg 318, är det möjligt att eftermontera nya sågenheten för att få alla uppdateringar, kontakta din återförsäljare för att få hjälp.

Vad är nytt på Såg 318 MK2?

Uppdaterat svärdfäste:
Svärdfästet har fått ett ”lock” samt gummitätningar som ska täta runt infästningen av svärdhållaren för att undvika att smuts och damm tränger in där. Fästet har också fått nya smörjnipplar i framkant på sidorna som gör att man kan trycka in fett i konstruktionen och på så sätt undvika att det kommer in fukt, smuts och skräp. Dessa förbättringar kommer sammantaget att underlätta och minska behovet av rengöring. Den nya konstruktionen kommer även ge ökad hållbarhet och hållfasthet genom det nya materialvalet Strenx 700 samt en uppdaterad kontur av fästet.

Uppdatering av svärdhållare:
Svärdhållaren har fått nytt material, Hardox 450 och en ny kontur. Själva infästningen för svärdet är även robustare och ska ge ökad hållfasthet och livslängd. Förändringarna kommer att minska glapp och slitage. Den nya konturen ska hjälpa till att hålla tillbaka kedjan om den är på väg att hoppa av.

 • Ny placering av hemmalägesgivare
 • Nytt material i sviveltätningar
 • Nytt sträckblock

Vår smartaste såg

True-Cut 218/318

Passar Log Max aggregat: 3000T, 4000T och 6000V

True-Cut serien består av två olika sågenheter 218 och 318.

Det som gör True-Cut till vår smartaste såg är att den har inbyggd sågventil, som kan känna av motorns varvtal och justera svärdmatningshastigheten efter varvtalet. Det gör att True-Cut kan hålla en konstant kedjehastighet på 40 m/s genom hela kapningen oberoende av träd. Den känner alltså med hjälp av ventilen av vad som händer under kapningen och om varvtalet från motorn förändras så justerar den svärdmatningshastigheten och på så vis får den en jämn gång med minimalt antal stopp.

218 har manuell kedjesträckning medan 318 har automatisk.
De har båda 19cc motorer.

Resultatet blir en riktigt snabb såg, upp till 35% snabbaren än vanliga sågenheter!

En annan fördel med 218/318 sågenheter är att de har hög upplösning i sensorn för kapkontrollen. Det leder till att sågenheten kan få fler pulser under själva kapningsförfarandet om var svärdet befinner sig och sända ut svärdet precis så mycket som det behövs och på så vis optimeras kapningsprestandan. Det ger också en bra färgmärkningsprecision eftersom det blir lättare att träffa där färgen verkligen ska träffa. 

True-Cut sågen ger också en säkrare arbetsmiljö eftersom den minimerar risken för kedjeskott markant. Eftersom ventilen reglerar varvtalet på motorn reagerar den omedelbart på ändringar i varvtalet och justerar motorns gång. Det gör att motorn i stort sett aldrig övervarar vilket leder till minskad risk för att kedjan går av och därmed också kedjeskott. 

True-Cut är optimerad på fabriken och behöver inte några ytterligare inställningar i maskindatorn.

FÖRDELAR

 • Sågar alltid optimalt efter sina förutsättningar
 • Snabb
 • Minimerar stopp
 • Jämnare gång
 • Säkrare arbetsmiljö

ÖVRIGA SÅGENHETER

Sågenhet Easy Cut passar till 2000T

Vår minsta såg som endast passar till det minsta aggregatet i produktlinjen, 2000T. Det är en enkel såg som har manuell kedjesträckning. Den här sågen är lätt, har få komponenter och är speciellt anpassad för att sitta på vårt minsta och lättaste aggregatet. Sågmotorn är på 10cc och svärdet har en maximal kapdiameter på 41 cm.  

 

Sågmodeller som passar 3000T, 4000T och 6000V
 • True-Cut 218
  Sågen har manuell kedjesträckare och är utrustad med en 19cc motor. Konstant kapningshastighet på 40 m/s. 0.404” kedja.
 • True-Cut 318
  Sågen har automatisk kedjesträckare och är utrustad med en 19cc motor. Konstant kapningshastighet på 40 m/s. 0.404” kedja.

 

Sågmodeller som passar 3000T, 4000T och 6000V
 • Sågenhet 218
  Sågen har manuell kedjesträckare och är utrustad med en 19cc motor. 0.404” kedja.
 • Sågenhet 318
  Sågen har automatisk kedjesträckare och är utrustad med en 19cc. 4000T och 6000V kan även välja en 30cc motor. 0.404” kedja.

 

Sågmodeller som passar 5000D, 6000Twin, 7000C, 7000Twin och E6
 • Såg 98XL
  Sågen har manuell kedjesträckare och är utrustad med en 19cc motor. 0.404” kedja.
 • SuperCut 100
  Det här är den enda sågen som inte är vår egen, den kommer från Hultdins och har automatisk kedjesträckare. Du kan välja mellan en 19cc eller 30cc motor. 0.404” kedja.

 

Sågmodeller som passar 7000XT Top Saw 2022
 • Såg 611
  En av våra största sågenheter. Den har manuell kedjesträckare och är utrustad med en 60cc motor.  Sågen har en 3/4” kedja.
 • Såg 318 som toppsåg
  Sågen har automatisk kedjesträckare och är utrustad med en 30cc motor. 0.404” kedja.

 

Sågmodeller som passar 7000XT, 1000XT och 12000XT
 • Såg 518
  Sågen har en automatisk kedjesträckare och passar till större aggregat. Den är utrustad med en 30cc motor och har en 0.404” kedja. 
 • Såg 411XL
  En av våra största sågenheter. Den har manuell kedjesträckare och är utrustad med en 60cc motor.  Sågen har en 3/4” kedja.
 • Såg 98XL som toppsåg
  Toppsågen på våra äldre aggregat är alltid såg 98XL. Den har manuell kedjesträckare och är utrustad med en 19cc motor. Den har en svärdhållare som passar svärd med 15 mm spår. 0.404” kedja.