Log Mate 510

VARFÖR
LOG MATE?

Du får ett modernt styrsystem som går snabbt att installera och är enkelt att använda, oavsett basmaskin.

Log Mates delar

Log Mate består av flera olika delar som du som kund paketerar efter dina behov.
De delar som finns är:

- Värdeaptering
- Driftuppföljning
- Log Mate Navigator
- Optional Tool

Nedan kommer vi berätta mer om respektive del samt den hårdvara som ingår när du köper
Log Mate 510.

VÄRDEAPTERING

Värdeaptering

Genom tjänsten värdeaptering maximerar du värdet på varje stam.

Tjänsten kräver en infrastruktur för tillhandahållandet av apteringsinstruktioner enligt StanforD 2010-standard.

Varför du ska använda värdeaptering:
- Maximerar virkesvärde
- Avlastar föraren

Hur fungerar det?

Apteringen använder fyra olika parametrar: Längd, diameter, kvalitet och värde.

Längd och diameter registreras av givare i skördaraggregatet när stammen bearbetas. Eventuella förändringar av stamkvaliteten hanteras av föraren. Stockar ur samma stam kan delas in i olika kvaliteter, där varje längd- och diameterkombination har ett värde.

Med tillvalet färgmärkning underlättas arbetet ytterligare genom märkning av vissa sortiment, alternativt märkning av enskilda diameterklasser inom ett sortiment.

DRIFTUPPFÖLJNING

Driftuppföljning

Med tjänsten loggas den tid som används för olika aktiviteter på maskinen. Med hjälp av den insamlade data kan du sedan se och analysera driftdata i det grafiska användargränssnittet som medföljer. All driftdata summeras sedan i utskrivningsbara rapporter, som ger dig goda möjligheter att använda din maskin optimalt.

Driftuppföljningen registrerar produktion och utnyttjandegrad men kan bland annat också registrera bränsleförbrukning och basmaskinens motortid.

Fördelar för dig:

- Optimerar nyttjandegraden av maskinen.
- Maximerar produktionen.
- Minimerar stilleståndstiden.
- Visualiserar användandet.
- Samlar in data för analys.

LOG MATE NAVIGATOR

Visualiserar Log Mates information

Log Mate Navigator förenklar och underlättar arbetet eftersom det visualiserar produktionen från Log Mate och ger dig en bra överblick över produktion, körspår, områdesgränser och maskinposition.

Data presenteras och uppdateras i realtid från Log Mate och det går att välja att presentera informationen i volym, antal stam, antal stock och procentfördelning av trädart.

Olika kartor och kartlager

Du kan välja olika typer av onlinekartor, t.ex. HERE-maps, SMHIs-markfuktighetskarta "Delta" och Skogstyrelsens karta ”Skogens pärlor”, som beskriver värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar.

Egna kartlager kan även användas om internetuppkoppling inte är möjlig. Dessa kan delvis kombineras med onlinekartorna.

Fördelar med Log Mate Navigator:

- Se och ta ut maskinens position på kartan.
- Varnar när du kör utanför områdesgränserna.
- Exportera körspår till andra maskiner.
- Mäta distans och area på kartan.
- Färgkoda körspår beroende på aktivitet.
- Filtrera produktion efter tidintervall.
- Filtrera produktgrupper och trädslag.

OPTIONAL TOOL

Ökad flexibilitet

Maxa användandet av din maskin och byt mellan skördaraggregat och grip och styr båda med Log Mate.

En förutsättning för att det ska funka är att basmaskinen är utrustad med ventiler för grip, rotator och häl.

Du startar sedan Log Mate 510 i ett särskilt läge som gör det möjligt att styra gripen (gripfunktion och rotator) samt hälen med knapparna som är kopplade till styrsystemet.

HÅRDVARA

Detta ingår vid köp:

- Aggregatmodul, LHM
- Hyttmodul, LDM
- PC med skärm till hytten med Windows 10

De har alla standard M12- och Deutsch-kontakter och kommunikationen sker över ett tvåkanals CANbus-system.
Allt är enkelt att installera.

Vill du veta mer om Log Mate?

Kontakta din återförsäljare