Ledande aktör inom globala skogsindustrin

Huvudkontoret ligger i Grangärde i Dalarna

40 år i branchen

"Simply Smarter"

Log Max i världen

Vår organisation

Hållbara lösningar

DRYGT 40 ÅR
I SKOGEN

Log Max har sedan det grundades 1980 varit en pålitlig leverantör av utrustning för mekaniserad avverkning i skogsbruket.

Ledande aktör inom skogsindustrin

Vi designar och tillverkar moderna och högteknologiska skördaraggregat till skogsmaskiner.

Ett skördaraggregat kan fälla, kvista och kapa ett träd i önskade längder. Aggregatet i sig är ett verktyg avsett att hängas i en kran, som i sin tur är monterad på någon form av basmaskin exempelvis en traditionell hjulburen skördare eller en bandburen grävmaskin.

Huvudkontor i Grangärde

Huvudkontoret ligger i Grangärde i Dalarna, där konstruktion, försäljning och all tillverkning sker. Här ligger även huvudlagret varifrån alla återförsäljare betjänas.

Log Max har närmare 100 anställda som tillsammans levererar en världsledande produkt med gott renommé. Företaget har rötterna kvar i den by där det startade för över 40 år sedan och en av de personer som varit med från början, arbetar fortfarande kvar.

Log Max historia

Allt började 1980 när fem vänner startade Grangärde Maskin. De ville vara med och mekanisera skogsbruket.

Deras hårda arbete och stora engagemang är det som lagt grunden för det som idag är Log Max.

Sedan starten har företaget utvecklat och tillverkat utrustning för mekaniserat skogsbruk och från 1989 har huvudprodukten varit skördaraggregat.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar efter devisen ”Simply Smarter”, det betyder att våra arbetssätt och produkter ska vara enkla men smarta.

Det är bra ur många perspektiv, inte minst för kvalitén i det vi gör. Vi strävar också mot att våra produkter inte ska orsaka några oplanerade stopp för maskinägaren.

Även om våra aggregat anses vara de mest driftsäkra på marknaden arbetar vi ständigt med att förbättra kvalitén ytterligare.

Dessutom har vi varit ISO 9001 certifierade i snart 30 år vilket vi är mycket stolta över.

Log Max i världen

Våra aggregat finns idag arbetande på fem kontinenter. Vi har väletablerade återförsäljare i närmare 35 länder.

I Brasilien har vi även ett dotterbolag,
Log Max do Brasil.

Genom att ständigt jobba med utveckling av våra produkter i nära samarbete med våra kunder får vi en ökad förståelse för vad våra kunder önskar och behöver. Målet är alltid att leverera driftsäkra, högkvalitativa produkter oavsett var i världen de ska användas.

Hållbara lösningar

Vi strävar efter hållbara lösningar både vad gäller utveckling av vår produkt och hur vi framställer den.

Skördaraggregat från Log Max är kända för att vara mycket driftsäkra. Det minskar stilleståndstiden och risken för oljeutsläpp i skog och mark. Vi satsar en stor del av vår utveckling på hållbara lösningar för ägare och miljö.

Fabriken värmer vi med träpellets, vilket är en förnybar råvara, som ligger i linje med våra produkter. En stor andel av våra underleverantörer finns nära vår fabrik. År 2020 kom 35% av våra totala inköp från leverantörer inom 100 km från vår fabrik.

Log Max organisation

Konstruktion

Log Max skördaraggregat konstrueras och designas av ett 20-tal konstruktörer. Avdelningen består av tre områden: mekanik, styrsystem och kommunikation.

Mekanikkonstruktörerna designar ram, såg och hydraulik och utvecklar ständigt aggregaten till att bli ännu lite bättre.

Styrsystemsavdelningen utvecklar och underhåller vårt egenutvecklade styrsystem
Log Mate 510.

Kommunikation skapar alla bruksanvisningar, broschyrer och reservdelskataloger för att säkerställa tillförlitlig och komplett information om produkterna.

Montering

Det är här alla Log Max aggregat byggs. 30-talet personer arbetar och monterar själva, eller tillsammans med en kollega, hela aggregatet, från start till mål.

Utöver de som gör själva monteringen finns även en avdelning för elmontage och förmontage som förbereder delar av aggregatet.

Det finns också en provbänk där alla aggregat testkörs innan de lämnar fabriken.

Vi pressar även all hydraulslang till aggregaten här och på den avdelningen arbetar ett par personer med pressning, mätning och förberedelser av slangar.

Logistik

Logistikavdelningen rymmer tre avdelningar: gods, inköp och kvalitetstekniker.

Samtliga har nyckelfunktioner i vår dagliga verksamhet.

Inköp säkerställer kvaliteten på våra komponenter likt kvalitetsteknikerna som säkerställer att de krav som finns på våra produkter och processer uppfylls.

På den här avdelningen arbetar femtontalet personer.

Produkt

Produktgruppen består av två olika avdelningar: teknisk support och reklamationer.

På teknisk support arbetar våra servicetekniker som hjälper kunder och återförsäljare världen över med teknisk expertis.

Det är även deras arbete att utbilda återförsäljare och servicelämnare.

Vill du bli
en av oss?

Här hittar du lediga jobb