ACTIVE FRICTION CONTROL

AFC

AFC-systemet är grunden till hur våra aggregat är uppbyggda och gör att våra aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion. Det leder till mindre slitage på aggregatet och lägre driftskostnader, eftersom aggregatet inte använder mer kraft än nödvändigt. Virkeskvaliteten blir högre då varken kvistknivar eller matarhjul behöver använda onödig kraft som skadar virket under upparbetningen.

Hur fungerar det?

AFC består av en sensor som sitter i den övre kvistkniven på aggregatet.

Med hjälp av den känner aggregatet hur stammen som matas genom aggregatet ser ut och beter sig och justerar därefter tryck och kraft efter trädets typ och storlek.

Det är skördarens dator som utgör hjärnan i AFC och all styrning av kvistknivarna styrs genom datorn inifrån hytten.

AFC ger alltså föraren en möjlighet att optimera funktionen på aggregatet.

Om föraren från hytten anger trädslag som bearbetas så vet aggregatet hur det på bästa sätt ska hantera stammen och kan på så vis hålla stammen riktigt nära ramen utan onödigt slitage och friktion.

Här är en film om AFC:

 

 

"Det är viktigt att se till att AFC-systemet fungerar. Det styr funktionen på aggregatet."

VAD GÖR AFC?

Här förklarar vi lite mer ingående vilka fördelar du får av att ha ett välfungerande AFC-system på ditt Log Max aggregat.

Driftsäkerhet

Den minimala friktionen leder till mindre slitage på aggregatet vilket i sin tur leder till färre reparationstimmar, längre hållbarhet och ett bättre andrahandsvärde.

Högt virkesvärde

Eftersom givaren på den övre kvistkniven hela tiden känner av stammens position trycker den aldrig mer än nödvändigt. Tillsammans med en väl genomtänkt design av kvistknivar blir resultatet att kvistning sker tätt intill stammen utan att för den delen skada virket.

Maxa energisortiment

Att använda AFC i kombination med flerträdshanteringen gör att du får ut mellan 5-10% mer eftersom AFC reglerar kvistningen och istället för att ta bort all kvist knäcks de och betydligt mer av trädet blir kvar till förbränning.

Inga tryckstötar

Eftersom AFC inte bygger upp tryck och startar matningen med en tryckstöt utsätts slangarna för minimalt slitage och livslängden ökar avsevärt. Det är också därför vi kan lämna en slanggaranti på 10 000 timmar (gäller i Sverige och Finland).

Maxar du funktionen på ditt aggregat?

Boka vår optimerare Gustav!