AGGREGATENS UPPBYGGNAD

ENKELHET

Signumet för våra aggregat är enkelhet.
Vi tror på att inte göra saker mer komplicerade än vad som krävs.
Enkelhet tenderar att vara hållbart och därmed också driftsäkert.
I driftsäkerheten finns det både tid och pengar att spara.

Minimal friktion

Log Max skördaraggregat särskiljer sig mycket tack vare det unika patenterade
Active Friction Control systemet som justerar hur aggregatet arbetar med stammen.
Precis som namnet antyder ger funktionen aggregatet full kontroll över matningen av stammen för att minska friktionen.

Det finns många fördelar med det:

  • Mindre slitage
  • Lägre bränsleförbrukning 
  • Längre hållbarhet
  • Bättre andrahandsvärde
  • Inget onödigt slitage på virket

Stammen flyter genom aggregatet

AFC är grunden till att våra aggregat kan köras med precision och minimal friktion istället för kraft och råstyrka. 

Målet är att stammen ska glida så lätt som möjligt genom aggregatet samtidigt som kvistningen blir optimal.

Funktionen gör att stammen aldrig pressas upp mot ramen, utan flyter lätt genom matningen.

RAMENS KONSTRUKTION

Korta slangvägar

Att vi har det patenterade systemet AFC gör att vi kan bygga våra aggregat på ett annorlunda sätt än våra konkurrenter.

Det gör att vi minimerar komplexiteten i uppbyggnaden av aggregaten. T.ex. har våra aggregat designats så att de har korta hydrauliska vägar. Det gör att tryckfall och tryckstötar minimeras och att vi har korta flöden. Det gör också att vi har en liten slangrörelse, vilket leder till att slangarna får en ökad livslängd.

Våra aggregat förbrukar i snitt inte mer än 20 st slangar under 8000 timmar. Det gör att vi kan erbjuda alla våra nya kunder slanggaranti när de köper våra aggregat.

Förstklassiga hydrauliska komponenter

Alla våra leverantörer väljs med omsorg för att vi ska vara säkra på att vi levererar en produkt av högsta kvalitet. Vid valet av leverantörer för hydrauliska komponenter, såsom slang, sker inget undantag.

Vi använder endast hydraulslang av högsta kvalitet och med god marginal vid val av tryckklass. All slang kapas, pressas och kontrolleras direkt i vår fabrik.

Högkvalitativ hydraulslang ger färre slangbrott och mindre läckage, vilket i sin tur ger mindre miljöpåverkan och bättre ekonomi.

Raka matarhjulsvinklar

Vi behöver inte heller ha vinklade matarhjul för att hålla upp stammen mot ramen genom matningen, vilket har sina fördelar:

  • Slangarna till matarhjulsarmarna får en kortare väg
  • Mindre rörelsemoment, mindre slitage
  • Bättre virkeskvalitet, eftersom stammen utsätts för mindre tryck och friktion
  • Fördel vid flerträdshantering, eftersom vinkeln skapar förutsättningar för att alla stammar kommer i kontakt med matarhjulen

Fyrpunktsmätning istället för tre

Eftersom vinkeln på matarhjulen är rak kan vi erbjuda våra kunder fyrpunktsmätning. Det gör att våra aggregat har en mer exakt volymberäkning och bättre aptering.

Mätvärden registreras i två separata vektorer, den första vektorn med hjälp av en pulsgivare i vardera matarhjulsarm och den andra vektorn med hjälp av en fast referenspunkt i ramen och en pulsgivare i den nedre kvistkniven. Med dessa unika förutsättningar blir det möjligt att mäta stammars ovalitet med väldigt hög precision och att kalibrera de två vektorerna oberoende av varandra.

Ytterligare en fördel med fyrpunktsmätningen är att du får ännu bättre kapkontroll då du kan använda diametern uppmätt i den andra vektorn som referens.

MATERIAL

Det svenska stålet

I den regionen som Log Max huvudkontor verkar inom finns en lång tradition inom stålindustrin.

SSAB, har sin historia bara kilometer bort från huvudkontoret. Det innebär att det finns långtgående traditioner, stor tillgång och mycket kunskap i området om stålet.

I Log Max aggregat används primärt SSAB stål.

Ramen

Aggregatens ramar är gjorda av SSABs höghållfasta och högpresterande Strenx stål.

Målet med Strenx är att ha ett så hållbart och starkt stål som möjligt samtidigt som vikten hålls ner.

Styrka och vikt är båda viktiga komponenter att ta hänsyn till när aggregaten byggs, det är därför Strenx har valts. 

Slitplåtar

De slitplåtar som sitter på aggregatet är gjorda av världens främsta slitstål, Hardox, som produceras av SSAB.

För att skydda de delar av aggregaten som utsätts för högt slitage sätts extra slitplåtar på.

Stålet som är i slitplåtarna, Hardox, är hårt tvärs igenom, från ytan ner till kärnan, och ger aggregaten en längre livslängd.

Gjutstål

Vi väljer att gjuta våra kvistknivar och vissa fällänkar eftersom gjutstålet är överlägset när det gäller hållfasthet och seghet i alla riktningar.

Gjutning är också lämpligt när det gäller att skapa komplexa former, effektivt utnyttjande av material och för att säkerställa att utfallet blir detsamma varje gång.

Bussningar

De standardbussningar som är sitter i axlarna på Log Max aggregat är gjorda av brons. Bronset i sig har smörjande egenskaper vilket passar bra när metall ska ligga och glida mot metall.

Bronsbussningar fungerar bra i alla vanliga applikationer. I extremfall kan det vara nödvändigt att uppgradera till stål. T.ex. E6:an, som är byggd för att skörda eukalyptus, utrustas med stålbussningar, eftersom de aggregaten utsätts för mycket sand som sitter fast i och under barken på eukalyptusträden. De i stål klarar större slitage och högre belastning än de i brons.