FYRPUNKTSMÄTNING

EXAKT VOLYMBERÄKNING

Som enda leverantör på marknaden erbjuder vi våra kunder diametermätning som mäter i fyra punkter. Det resulterar både i en bra volymberäkning och aptering och du får bästa möjliga mätresultat, även i oerhört oval skog.

Hur fungerar diametermätningen?

Mätningen görs i fyra punkter. Mätvärden registreras i två separata vektorer, den första vektorn med hjälp av en pulsgivare i vardera matarhjulsarm och den andra vektorn med hjälp av en fast referenspunkt i ramen och en pulsgivare i den nedre kvistkniven. Med dessa unika förutsättningar blir det möjligt att mäta stammars ovalitet med väldigt hög precision och att kalibrera de två vektorerna oberoende av varandra.

Ytterligare en fördel med fyrpunktsmätningen är att du får ännu bättre kapkontroll då du kan använda diametern uppmätt i den andra vektorn som referens.

Fyrpunktsmätning finns tillgängligt till Log Max aggregat i serierna; 4000, 5000, 6000 och 7000.

HUR SKA DU MÄTA?

För att optimera funktionen på ditt Log Max aggregat är det viktigt att du klavar och mätkalibrerar rätt. Ett välinställt aggregat ger inte bara en bättre mätning, det leder också till en mjukare gång.

Mät i 90° vinkel

Du mäter diametern två gånger, först en gång där matarhjulen har gått och sedan en gång i 90° vinkel från den första, alltså där den nedre kvistkniven har gått.
Eftersom mätpunkterna på aggregatet ligger här är det viktigt att du mäter lika.

För att få en mer exakt beskrivning och andra viktiga saker att ha koll på rekommenderar vi att du laddar ner broschyren "MÄTINSTRUKTION" som finns längre ner på sidan.

Viktigt att tänka på!

ALDRIG STIGANDE DIAMETER
Om en stam registreras i systemet med en stigande diameter så kommer datorn automatiskt att filtrera bort ökningen och istället skapa ett så kallat planområde i stamprofilen. Sök därför alltid minsta diameter när du klavar.

UPPDATERAD KLAVE
För att du ska kunna kalibrera fyrpunktsmätning behöver du en dataklave som stödjer funktionen. Stödet introducerades i Haglöfs version 6.9.

BRA SKICK PÅ GREJERNA
För att få ett bra mätresultat gäller det att mätredskapen är i gott skick. Säkerställ skicket på både t.ex. mäthjul och dataklave.

Bra broschyr

Instruktion för hur du klavar och mätkalibrerar rätt med fyrpunktsmätning på ditt
Log Max aggregat.
Ladda ner