Specifikationer

Metrisk

Imperial

3000T

Dimensioner och Vikt

Vikt

615 kg

-

Höjd

1325 mm

-

Bredd med matarhjul öppna

1129 mm

-

Bredd med matarhjul stänga

964 mm

-

Fällning och Kapning

Valbara sågmodeller

Saw 218 - 19cc, True-Cut 218 - 19cc, True-Cut 318 - 19cc, Saw 318 - 19cc

-

Valbara sågkedjesträckare

Automatic, manual

-

Toppsåg

-

-

Kedjesträckare toppsåg

-

-

Kapacitet smörjoljetank

4 liters

-

Maximal svärdlängd

600 mm

-

Maximal kapdiameter

516 mm

-

Kvistning

Antal kvistknivar

4

-

Maximal öppning mellan kvistknivar

408 mm

-

Maximal omslutningsdiameter

326 mm

-

Matning

Matarhjulsalternativ

V-STEEL SOFT GRIP, V-STEEL HARD GRIP

-

Matarhjulsmotorer

398 cc

-

Maximal dragkraft

16.8 kN

-

Maximal matningshastighet

4.2 m/s

-

Maximal matarhjulsöppning

394 mm

-

Minimal matarhjulsöppning

12 mm

-

Hydraulik

Maximalt hydraultryck

250 bar

-

Minimalt hydraultryck

200 bar

-

Maximalt hydrauloljeflöde

200 l/min

-

Minimalt hydrauloljeflöde

140 l/min

-

Basmaskin

Maxvikt grävmaskin

16 ton

-

Minimumvikt grävmaskin

12 ton

-

Maxvikt hjulskördare

20 ton

-

Minimumvikt Hjulskördare

13 ton

-

Traktorvikt

-

-

Krankrav Max

120 kNm

-

Krankrav Min

100 kNm

-

Rotatorer

Rotatorer

Indexator AV12S, Indexator H152

-

Styrsystem

Styrsystem

Log Mate 510

-

* Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Teknisk data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.