3000T

En lätt och smidig gallringsspecialist

Lätt vikt, kompakt format och en imponerande dragkraft gör att det här aggregatet blir det självklara valet för dig som har en basmaskin vars kran har lång räckvidd. Log Max 3000T är ett av våra mindre aggregat och är skräddarsytt för gallring.

MAXIMERAR GALLRINGEN

Med flerträdshantering optimeras produktionen och antal avverkade stammar per timme ökar.

SNABB SÅG

Går att utrusta med vår smartaste såg True-Cut 218 och 318 för snabb och problemfri kapning.

FÖR LÅNGA KRANAR

Passar maskiner med långa kranar genom sin lätta vikt och starka kraft.

Vikt

615 KG

Högsta produktivitet

8 - 30 CM

Mellan matarhjul

1.2 - 39.4 CM

Maximal kapdiameter

51.6 CM

Omslutningsdiameter

32.6 CM

Vad säger kunderna?

Mats Larsson, Tifa Skog

- Aggregatet är riktigt smidigt att hantera. Jag kör mitt 3000T på en Eco Log 560 skördare och det förvånar mig att inte fler väljer 3000T. Vikten och storleken är mycket bra och jag upplever att det går väldigt bra att arbeta med aggregatet. Helt enkelt ett snabbt och lätt aggregat.

Kjell Jansson

- Jag kör både första- och andragallringar med aggregatet. Medelstammar på 0,18-0,20 är inga problem! Mätningen fungerar också riktigt bra. Jag ligger runt 90-95% mot
Stora Ensos riktlinjer, vilket är superbra! Jag tycker att aggregatet går kanon och att aggregatet är driftsäkert.

FUNKTIONER

Ny nedre kvistknivsenhet

För att säkerställa kvaliteten på kvistknivarna har den nedre kvistknivensenheten ersatts på Log Max 3000T.

Log Max erbjuder detta kit gratis för kunder som redan äger ett Log Max 3000T.

Genomtänkt ramgeometri

Den genomtänkta ramgeometrin minskar risken för att bark samlas i mäthjulshålet. Den övre delen av ramen är utflyttad för att minimera ytan som är i kontakt med stammen. Denna konstruktion leder till bättre förutsättningar för god mätning och färre stopp.

Snabb och kontrollerad kapning

Såglådans geometri leder till att kapningen blir mer kontrollerad och mer effektiv. Sågenhetens infästning i ramen ger en lång hävarm, vilket gör att du får bra kontroll på kapcykeln och sparar tid.

Grov hydraulcylinder till nedre kvistkniv

För att öka nedre kvistknivens lyftkraft har Log Max 3000T en grov hydraulcylinder.

Mekaniskt stopp i såglådan

För att minimera slitage på sågcylindern har Log Max 3000T utrustats med ett justerbart mekaniskt stopp i såglådan.
Det mekaniska stoppet har en dämpande funktion för att minska slitage och belastning på sågcylindern. Funktionen skonar också ramen och sågens komponenter, allt för bättre hållbarhet och längre livslängd.

TEKNOLOGI

Active Friction Control - AFC

AFC-systemet är grunden till hur våra aggregat är uppbyggda och gör att våra aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion.

Det leder till mindre slitage på aggregatet och lägre driftskostnader eftersom aggregatet inte använder mer kraft än nödvändigt.

Virkeskvaliteten blir högre då varken kvistknivar eller matarhjul behöver använda onödig kraft som skadar virket under upparbetningen.

Log Mate 510

Log Mate 510 är vårt eget styrsystem, utvecklat för Log Max aggregat.

Det är Windows-baserat, vilket förenklar administration och uppdatering av systemet samt ger ett gott stöd för nya program och tjänster.

Systemet använder sig av senaste skogsstandarden StanForD 2010 v2 och v3 och består av endast tre moduler, touchskärm, hyttmodul och aggregatmodul.

Hydraulik

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design. Vi använder oss av beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat. Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda.

Matarhjul

Matarhjulen är konstruerade för att uppnå bästa dragkraft med minimala dubbskador.
Våra matarhjul arbetar alltid vinkelrätt mot trädet, vilket leder till minskade friktionsförluster.

Fyrpunktsmätning

Fyrpunktsmätningen ger både bra volymberäkning och aptering. Mätningen utförs i matarhjulen och i nedre kvistkniven.

Flerträdshantering

För att kunna skörda flera träd åt gången i tät gallring kan flerträdshantering effektivisera arbetet. Flerträdshanteringsenhet kan monteras på Log Max 3000T, 4000T, 5000D samt 6000V.

UTRUSTNING

Matarhjul till Log Max 3000T

V-STÅL SOFT GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något lägre dubbhöjd (ca 5 mm) som ger mindre inträngning i stammen.

V-STÅL HARD GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något högre dubbhöjd (ca 10 mm) som ger bättre grepp runt stammen.

Sågenheter till Log Max 3000T

Såg 218 - 19cc

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

True-Cut 218 - 19cc

True-Cut har en konstant kedjehastighet på 40 m/s. Den inbyggda sågventilen är hjärnan i systemet och känner av vad som händer med sågen under kapningen.

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

True-Cut 318 - 19cc

True-Cut har en konstant kedjehastighet på 40m/s. Den inbyggda sågventilen är hjärnan i systemet och känner av vad som händer med sågen under kapningen.

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

Såg 318 - 19cc

Såg 318 blir automatiskt trycklös när du stänger av den vilket gör att du inte behöver några verktyg för att byta kedja.

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

Matarhjulsmotorer till Log Max 3000T

398 cc

Dragkraft: 16.8 kN

Matningshastighet: 4.2 m/s

Rotatorer till Log Max 3000T

Indexator AV12S

Rotatorn har låg vikt och hög prestanda. Speciellt byggd för det professionella skogsbruket. Suverän driftsäkerhet vid de mest påfrestande insatserna.

- 100 kN lyftkapacitet
- Robust och slitstark

Indexator H152

Slitstark, kraftfull och med högsta prestanda.
För skördare i grövre gallring och slutavverkning.

- 100 kN lyftkapacitet
- Anpassad för MPB-dubbelsvängdämpare
- Kraftfull övre infästning med robusta lagerlägen för lång livslängd

DET LILLA EXTRA

Kolvstångsskydd

Skyddar cylindern till matarhjulsarmen på aggregatet. Skyddet är standard på samtliga
XT-aggregat, men vi rekommenderar det även till alla aggregat utrustade med flerträdshantering, då dessa ofta körs i täta bestånd.

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Skyddsbåge

Ett skydd som sitter monterat på fällänken och vars funktion är att skydda kranspetsslangarna, slangarna till flerträdshanteringen samt färgtankarna.

Fast skyddsplåt

Monteras istället för dämpad skyddsplåt. Efterfrågas primärt för att minimera stubbhöjd.

Snöskydd

Ett gummiskydd som sitter monterat mellan fällänk och aggregat. Det minskar problemen med skräp och snöpackning som kan ställa till problem vid tilt upp och ner.

Spånskydd

För att minimera spånsprut monteras ett spånskydd på såglådan.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Färgmärkning

Färgmärkning används för att markera virkessortiment. Tillbehöret inkluderar färgtankar och utrustning för två olika färger.

Find End

Find End består av en lasergivare som sitter monterad i såglådans bakkant. Den hjälper aggregatet att identifiera rotändan på stocken utan att använda sågen.

Stubbehandling

Tillbehör för att behandla stubbar mot rotröteangrepp. Separat pump behöver finnas på basmaskinen.

Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

Real Easy

Snabbfäste till rotatorn så att aggregatet enkelt kan monteras av och på.

Fettsmörjning

Förbereder aggregatet för fettbaserad sågkedjesmörjning, ett alternativ till den standardmonterade sågkedjeoljepumpen Easy Greasy. Separat pump behövs på basmaskin.

Flerträdshantering

Tillvalet gör att du kan ta ner flera träd på en fällning, därmed ökas din produktivitet men gör också arbetet lugnare genom färre fällningsmoment.

SUPPORT

Här hittar du viktig information, länkar och kontaktvägar för bästa support av ditt Log Max aggregat.

Vill du köpa ett 3000T?

Kontakta din återförsäljare

Service

Servicevänligheten är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

Garanti

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

Optimering

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

Dokumentation

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.