FLERTRÄDSHANTERING

Effektivare och lugnare

Att utrusta aggregatet med flerträdshantering ger många vinster. Den största anledningen att välja flerträdshantering är att det ökar produktiviteten och därmed har ekonomiska fördelar.

Eftersom antalet moment minskas och att kranen därför körs mindre, så sparas både bränsle och kroppen på den som kör.

Du får helt enkelt en lugnare och mer effektiv körning.

Att använda flerträdshantering gör också att skadorna på kvarstående träd minskas eftersom det blir färre fällningsmoment som kan skada övrigt bestånd.

Kombinationen Log Max patenterade AFC-system och flerträdshanteringsenheten gör arbetet ännu mer produktivt. Detta eftersom valet slarvkvista finns. Kvarvarande råvara till energisortimentet blir då betydligt större.

"Jag är så nöjd, den är inte i vägen på något vis, den bara följer med."

Så här fungerar det

Enheten, som sitter monterad på fällänkens ovansida, öppnar större än aggregatets maxöppning, vilket ger en problemfri flerträdshantering även med krokiga träd.

1. Aggregatet tar det första trädet och både kvistknivarna och flerträdshanteringsenheten stängs runt stammen, trädet kapas.

2. Aggregatet söker upp nästa träd som ska kapas, kvistknivarna öppnas medan flerträdshanteraren håller kvar stam nummer ett i stängt läge.

3. Kvistknivarna stängs runt den nya stammen och flerträdshanterararen öppnas och fångar in den nya stammen bredvid den första stammen. Trädet kapas.

4. Föraren fortsätter på detta sätt tills denne är nöjd. Efter att alla träd är kapade matas de genom aggregatet för att kvistas och kapas på rätt längder.