Ny Log Max återförsäljare för Finland

Ove Ljungqvist (höger på bild) tillträder ansvar för marknadsföring, support och service av Log Max skördaraggregat och tillbehör i Finland

För försäljning och service , kontakter är följande;
Ove Ljungqvist
Solf Ängsväg 236
64 450 Solf Finland

För mer information:
Lars Strömsund, +46 70 347 65 74
Ove Ljunqvist, +358 500 169 037