Ett nytt gallringsaggregat visas på Skogsmaskindagarna (Karlskoga)

Allt vi gör är format efter kundens behov. Vårt nya gallringsaggregat är anpassat för skördare i viktklassen 10 till 14 ton.
Förbättringar inom hydraulikflöde, ramgeometri och en helt ny Log Max 218/318 True-Cut sågenhet har som mål att förenkla arbetet och öka din produktivitet.

Läs mer om Log Max 3000T