LOG MAX HISTORIA

FRÅN BÖRJAN

De fem vännerna Stig Linderholm, Anders Almén, Molle Messing, Micael Olsson och Hans Arvidsson startade företaget Grangärde Maskin med syfte att bygga skogsmaskiner.

Allt startade 1980

Skogsindustrin var i början av 80-talet inne i en mycket expansiv och utvecklande fas. Denna resa var grundarna till Log Max delaktiga i. Under de första nio åren experimenterade de med olika lösningar, men det var först 1989 som skördaraggregat blev huvudprodukten.

Under 90-talet växte företaget och de började etablera sig på marknader utanför Sverige. I samband med det får företaget också sitt något mer internationella namn Log Max.

2000-talet blir ett mycket utvecklande år, flera nya modeller tillkommer och 2005 blir Log Max utnämnt till Årets exportföretag vid Stockholms handelskammare.

Under 2010-talet förändras företaget mycket då grundarna klev åt sidan samtidigt som företaget köptes av det japanska företaget Komatsu. I samband med detta påbörjades produktionen av Komatsu Forest S-serie.

2020 fick företaget en ny VD, Jon Mattson, som tidigare var eftermarknadschef på Log Max.

Film från Log Max 25 års jubileum

80-TALET

Helgum och Gnutten

Resan dit vi är idag har inte varit spikrak och de första åren monterade de fem vännerna
”Logma Helgum” som från 1985 blev en komplett skördare. Den vägde 22 ton och hade en Scania D8 motor på 163 HK.

Företaget tog sedan i komplement till bjässen "Helgum" fram den lilla beståndsgående lunnaren ”Gnutten” som var en fjärrstyrd, terränggående lunnare som användes för att underlätta och delmekanisera gallringsarbetet. Gnutten fick dock ingen framtid då trenden gick mot det helmekaniska skördararbete istället.

Första engreppsskördaren

1985 skapades den första engreppsskördaren. Modellen hette GM 425. Denna modell utvecklades sedan till GM 525 och GM 625.

Det aggregatet hade parallellställda matarhjul och parollen var "keep it simple" för att få ett driftsäkert aggregat, än idag ser uppbyggnaden snarlik ut på våra aggregat!

Vikt 325kg, 13kN i dragkraft och arbetstryck på 210 bar.

Ett större aggregat

Efterfrågan ökade på ett större aggregat och det var så det nya aggregatet GM 650 utvecklades. Det fick dubbel prestanda gentemot GM 625.

GM 650 vägde 1100kg och var 163cm högt.

Den dämpade bottenplåten utformades för att minska risken för sprickor i botten på aggregatet, denna lösning patenterades även och finns kvar som valbar funktion på aggregaten än idag.

90-TALET

Ökad export

Exporten av aggregaten ökade och under 90-talet och behovet att byta namn blev påtagligt. Grangärde Maskin blir officiellt Log Max under detta decennium.

En milleniumserie påbörjas och målsättningen med projektet är att höja tillförlitligheten, förbättra prestandan och samordna produkterna ytterligare via komponentsamordning och funktionalitet.

Milleniumserien

De aggregat som nu finns i produktlinjen nu är:

Log Max 928
Log Max 3000
Log Max 5000 (gamla GM 840)
Log Max 7000 (gamla GM 750)
Log Max 9000

Produktfilm från 1992

2000-TALET

Årets exportföretag

Log Max utnämns till Årets exportföretag vid Stockholms handelskammare 2005. Den dåvarnade VD Stig Linderholm åker ner till Stockholm för att motta det ärofyllda priset som utdelades av Kronprinsessan Viktoria.

Nya aggregat

Produktlinjen utvecklas också mycket under detta decennium.

Log Max 6000 skapas och blir sedan det aggregat som under årens lopp varit vår absoluta storsäljare.

I nära samarbete med våra återförsäljare i USA och Kanada utvecklas också ett stort aggregat. Produkten blir Log Max 12000. Det är då världens största aggregat och väger 4,5 ton. Aggregatet finns fortfarande kvar i produktlinjen.

2010-TALET

Komatsu blir ny ägare

Log Max såldes till det japanska företaget Komatsu. I samband med detta började vi även producera Komatsu Forest S-serie.

VD:n Micael Olson kliver åt sidan och istället blir Tom Sarin som sitter placerad i Umeå på Komatsu Forest företagets nya VD.

Utvecklade produkter

Vårt egenutvecklade styrsystem Log Mate lanseras i ny upplaga med beteckningen Log Mate 510.

Även Log Max T-serie (thinning/gallring) lanseras och tidigare Log Max 4000 får det nya namnet Log Max 3000T och ett nytt aggregat mellan 3000 och 5000 lanseras och får namnet Log Max 4000T.

Ny VD

Log Max VD Tom Sarin kliver åt sidan för andra uppdrag och Log Max nya VD från 2020 heter Jon Mattsson.

Jon arbetade tidigare som eftersmarknadschef på Log Max och är därför välkänd både hos kunder och medarbetare.

På bilden ser ni ledningninggrupppen med Jon Mattsson till vänster.