Log Max 6000Twin

Log Max 6000Twin är specialkonstruerat för träd med lågt växande grenar. Den extra nedre kvistkniven ger optimal stamomslutning och garanterar bästa kvistning från rot till topp.

 

Väl placerade skydd och huvar skyddar komponenter och slangar från skador. Högpresterande såghydraulik ger fullt flöde till sågen för snabb kapning.

 

Log Max patenterade knivstyrning ökar produktiviteten genom att minimera friktionen vid genommatning av stammen. Tillsammans med den extra nedre kvistkniven på Log Max 6000Twin blir kvistningen av lågt växande grenar ännu bättre och timmerkvaliteten lika så.

 

Log Max 6000Twin kan utrustas med Hultdins Supercut-såg med automatisk kedjesträckare. Log Max 6000Twin är byggd på välprövad hydraulik med ett maxtryck på 260 bar och ett maximalt flöde på hela 280 l/min.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktivitet : 10 to 34 cm
 • Största kapdiameter, std : 65 cm (72 cm opt.)
 • Minsta kvistningsdiameter : 2,5 cm
 • carriers carriers carriers
 • 21-30 ton 18-25 ton 170-240 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER OCH VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 1689 mm
 • Minbredd med armar stängda 1236 mm
 • Höjd 1927 mm
 • Standardkonfiguration1 1507 kg
 • 1) Inkl. V-Stålhjul och dämpad skyddsplåt

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. 
Smöroljetank i ram på 34 liter.

 • Sågtyp Såg 98 / 98XL
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75 cm/82 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65 cm/72 cm
Optional saw:
 • Sågtyp Hultdins Supercut
 • Sågmotor 19 cc/30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75 cm/82 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65 cm/72 cm

MATNING

Två hydrauliskt drivna hjul direktmonterade på kraftiga radialkolvmotorer, 934 cc std. eller 857 cc.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 532 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 532 mm
 • Matarhjulsdiameter, Eukalyptus 538 mm
 • Dragkraft1 std 29.0/26.6 kN
 • Matningshastighet2 3.9/4.2 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 625 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 17 mm
 • 1) beräknad vid 280 bars tryck
 • 2) beräknad vid 260 l/min flöde

KVISTNING

Fem rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 710 mm
 • Största omslutningsdiameter1 525 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 35 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 260 bar
 • Maximalt flöde 280 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv:
 • Flöde 200 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV17 med 360˚ rotation
 • Indexator H172 med 360˚ rotation

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

FLERTRÄDSHANTERING

 • cut stump

Ackumuleringutrustning

 

Med hjälp av flerträdshanteringen kan aggregatet användas som kombinations­aggregat, både för konventionell avverkning såväl som för flerträdshantering av eftersatta objekt eller ren energiskog.

 

Log Max flerträdshanteringsutrustning kan köras med styrsystemen Log Mate 500, Motomit, CabsWin, Dasa 380, Ponsse Opti, Timbermatic och Valmet Maxi.

TILLVAL SÅGENHET

 • cut stump

Hultdins Supercut

 

Hultdins SuperCut är en mycket välrenommerad sågenhet som idag originalmonteras i en mängd skördaraggregat runt om i världen. Den nya generationen SuperCut 100 erbjuder oöverträffad sågprestanda i ett flertal olika sågapplikationer.

EXTRA UTRUSTNING

 • Active Friction Control
 • Hydraulisk överkniv
 • Fältreparationssats
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Skydd mot snö- och skräppackning
 • Fast skyddsplåt
 • Real Easy
 • Rotatorstyrning
 • Skyddsbåge
 • Find end-sensor
 • 98 B – 19cc, med F11-19 cc
 • 98 XL – 19cc
 • Rotator – Indexator AV17S
 • Rotator – Indexator H132
 • Rotator – Indexator AV12S