Log Max 7000Twin

Log Max 7000Twin är utvecklat speciellt för lågt växande grenar och tuffa arbetsförhållanden.

 

Styrka är ett av detta skördaraggregats främsta egenskaper. En dragkraft på imponerade 4,2 ton i förhållande till en vikt på endast 1890 kg gör Log Max 7000Twin otroligt starkt.
Tack vare dubbla nedre kvistknivar jobbar Log Max 7000Twin effektivt i skogar med lågt växande grenar. Den gjutna fällänken gör det till ett givet val för bandburna basmaskiner.

 

Log Max 7000Twin är utrustat med ny kabeldragning optimerad för Log Mate 500. Tidigare skruvplintar är nu ersatta med M12-kontakter för snabbare service och felsökning.

 

Hjulmotorer med variabelt diplacement ger snabb matningshastighet vid mindre stamdiameter och justeras automatiskt för att istället ge maximal kraft för svårkvistade träd. Alla komponenter och slangar är väl skyddade för att försäkra bästa möjliga driftsäkerhet.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktivitet : 16 to 50 cm
 • Största kapdiameter, std : 65/72/75 cm
 • Minsta kvistningsdiameter : 6 cm
 • carriers carriers carriers
 • 21-30 ton 18-25 ton 200-300 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER OCH VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 1937 mm
 • Minbredd med armar stängda 1315 mm
 • Höjd 1967 mm
 • Standard configuration1 1889 kg
 • 1) Inkl. V-Stålhjul och rotator

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. Smöroljetank i ram på 42 liter.

 • Sågtyp Såg 98B / 98XL
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/82 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/72 cm
Alternativ såg:
 • Sågtyp Hultdins Supercut
 • Sågmotor 19 cc/30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd 90 cm
 • Max kapdiameter 75 cm

FEEDING

Standard: Två hydrauliskt drivna hjul monterade på hjulnav med variabla axialkolvmotorer på 660–1320 cc.
Alternativ: Två hydrauliskt drivna hjul monterade på radialkolvmotor på 1147 cc.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 612 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 612 mm
 • Matarhjulsdiameter, Eukalyptus 616 mm
 • Matarhjulsdiameter, Gummi 616 mm
 • Dragkraft1 std/opt  41.7/35.9 kN
 • Matningshastighet2 5.3/3.9 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 713 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 13 mm
 • 1) beräknat vid 300 bar tryck
 • 2) beräknat vid 300 l/min flöde

Kvistning

Fem rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 769 mm
 • Största omslutningsdiameter1 526 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 60 mm
 • 1) inkl. nedre knivar

Hydraulik

 • Maximalt tryck 300 bar
 • Maximalt flöde 300 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv :
 • Flöde 200 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interfaces : Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV17S with 360˚ rotation
 • Indexator H172 with 360˚ rotation

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

TILLVAL SÅGENHET

 • cut stump

Hultdins Supercut

 

Hultdins SuperCut är en mycket välrenommerad sågenhet som idag originalmonteras i en mängd skördaraggregat runt om i världen. Den nya generationen SuperCut 100 erbjuder oöverträffad sågprestanda i ett flertal olika sågapplikationer.

EXTRAUTRUSTNING

 • Hydraulisk överkniv
 • Fältreparationssats
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Snöskydd
 • Snabbfästet Real Easy
 • Rotatorstyrning
 • Cylinderskydd
 • Find end-sensor