Log Max 7000XT

Med sin stora och kraftfulla matarhjulsmotorer ger Log Max 7000XT upp till 45 kN av matnings- och kvistningskraft. Optimerad hydraulik för största möjliga flöde ökar prestandan oavsett jobb, även i de tuffaste förhållandena.

 

XTreme series från Log Max är kraftfulla skördaraggregat, speciellt utvecklade för bandburna bärare.

 

Log Max 7000XT finns att få antigen som ett konventionellt skördaraggregat men även i ett processorutförande.

 

XT Series has utvecklats för att kunna tillhandahålla skogsbruket med de mest tillförlitliga och hållbara skördaraggregaten som producerar för den lägsta kostnaden per ton.

 
Nyckeltal
 
 • Högst produktivitet : 16 till 50 cm
 • Största kapdiameter, std : 65/75/80 cm
 • Minsta kvistningsdiameter : 4 cm
 • carrierscarriers
 • 21-30 ton200-300 kNmUtan Topsåg
 • carrierscarriers
 • 31-35 ton240-350 kNmMed Topsåg
 • cut stump

DIMENSIONER & VIKT

 • Maxbredd med armar öppna  1937 mm
 • Minbredd med armar ständga  1329 mm
 • Höjd (med toppsåg) 2176 mm
 • Standardkonfiguration1 2080 kg
 • 1) Inkl. matarhjul

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. 
Smörjoljetank i ram på 36 liter.

 • Sågtyp 418H
 • Sågmotor 30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/82.5/90 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/72.5/80 cm

 • Sågtyp (optional) 411XL
 • Sågmotor 60 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 86/91 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 75.5/80 cm
 • Sågtyp (optional) 518H
 • Sågmotor 30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/82.5/90 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/72/80 cm

 • Toppsåg 19 cc
 • Sågsvärd 64 cm
 • Max kapdiameter 48 cm

MATNING

Standard: Två hydrauliskt drivna hjul monterade på hjulnav med variabla axialkolvmotorer på 660–1320 cc.
Alternativ: Två hydrauliskt drivna hjul monterade på motorer med fast diplacement på 1259 cc.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 612 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 612 mm
 • Matarhjulsdiameter, Eukalyptus 616 mm
 • Dragkraft1 std/opt  45 kN /42,1 kN
 • Matningshastighet2 5.2/4.2 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 713 mm
 • Minista matarhjulsöppning 13 mm
 • 1) beräknad vid 320 bars tryck
 • 2) beräknad vid 350 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 772 mm
 • Största omslutningsdiameter1 560 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 40 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 320 bar
 • Maximalt flöde 350 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv:
 • Flöde 250 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Rotator Rotobec RT-250

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

ALTERNATIV 60CC SÅGENHET

 • cut stump

Såg 411XL

 

Den nya Såg 411XL med sin 60cc stora sågmotor kombinerar låg vikt med bästa möjliga kapkapacitet.

EXTRAUTRUSTNING

 • Hydraulisköverkniv
 • Fältreparationssats
 • Färgmärking
 • Cylinderskydd
 • Find end-sensor
 • Processorknivar
 • Eukalyptusutrustning
 • Såg 418 - 30cc
 • Såg 411XL - 60cc
 • Såg 518 - 30cc
 • Toppsåg 98B - 19cc