2000T

Ett litet kraftfullt aggregat

Log Max 2000T är ett litet, snabbt och tillförlitligt aggregat som passar de allra minsta basmaskinerna. 2000T är vår senaste och minsta aggregatmodell som skapats för att komplettera vår redan rappa gallringsserie, T-series. Aggregatets föregångare är Log Max 928A.

MAXAD MATNING

Hydrauliken i aggregatet ger dig ett riktigt snabbt och starkt gallringsaggregat.

ENKEL SERVICE

2000T är byggt för att underhållsarbetet ska gå att utföra så smidigt som möjligt.

STARKA KVISTKNIVAR

Designen och gjutämnena på 2000T är valda för att maximera dess livslängd.

Vikt

420 KG

Högsta produktivitet

6 - 25 CM

Mellan matarhjul

1.1 - 32.9 CM

Maximal kapdiameter

41 CM

Omslutningsdiameter

26.8 CM

FUNKTIONER

30% SNABBARE

Log Max 2000T matar 4 m/s, vilket är en ökning med 30% från sin föregångare. Matarhjulsmotorerna på 2000T har 280cc, vilket är mindre än på föregångaren, som hade 365cc. I samband med denna ändring har också trycket justerats, från 210 bar till 280 bar. Den mindre motorn gör att matningshastigheten ökar, samtidigt som det, tack vare det ökade trycket, bibehåller dragkraften.

Det ökade trycket ger även 30% mer kraft till sågen. Dessa förändringar innebär att 2000T har en kraftigt ökad prestanda och körbarhet jämfört med sin föregångare.

NYA HYDRAULCYLINDRAR

Majoriteten av alla hydraulcylindrar är nya på Log Max 2000T. Förändringen ger ökad kvalitet och förbättrad funktion. De nya hydraulcylindrarna har även utrustats med robusta tätningar för att tåla mycket stryk.

Svärdmatningscylindern är den hydraulcylinder som uppdaterats mest. Den har även fått ett ställbart cylinderöra med en robust infästning.

NY SPÄNNARE TILL SÅGKEDJAN

För att förenkla service och underhåll har spännaren till sågkedjan uppdaterats. Den spändes tidigare med en insexnyckel men är nu omgjord så den passar en slangmejsel.

NY INFÄSTNING OCH JUSTERING AV SÅGGIVARE

För att underlätta servicen av aggregatet kan du nu byta givare och kabel var för sig. Även infästningen har gjorts om så att det är enklare att justera givarna.

BÄTTRE KVISTKNIVAR

För att förbättra kvistknivarna på Log Max 2000T har kvistknivarna fått helt nya gjutämnen. Ändringen kommer att öka hållfastheten och livslängden på kvistknivarna.
Även eggen på kvistknivarna har fått en ny vinkel för att förbättra den skärande funktionen på alla rörliga kvistknivar. Den nya eggvinkeln är 35°.

NY SKRUV TILL ÖVRE KVISTKNIV

För att öka livslängden har den skruv som sitter på den övre kvistkniven fått en förenklad utformning. Den nya lösning ser nu ut som på övriga Log Max aggregat.

BERÖRINGSFRI GIVARE

Längdmätningsenheten har fått en ny, beröringsfri givare som förenklar och minimerar service samt förbättrar dess livslängd. Överföringen blir nu problemfri tack vare den nya magnetfunktionen.

TEKNOLOGI

ACTIVE FRICTION CONTROL - AFC

AFC-systemet är grunden till hur våra aggregat är uppbyggda och gör att våra aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion.

Det leder till mindre slitage på aggregatet och lägre driftskostnader eftersom aggregatet inte använder mer kraft än nödvändigt.

Virkeskvaliteten blir högre då varken kvistknivar eller matarhjul behöver använda onödig kraft som skadar virket under upparbetningen.

LOG MATE 510

Log Mate 510 är vårt egna styrsystem, utvecklat för Log Max aggregat.

Det är Windows-baserat, vilket förenklar administration och uppdatering av systemet samt ger ett gott stöd för nya program och tjänster.

Systemet använder sig av senaste skogsstandarden StanForD 2010 v2 och v3 och består av endast tre moduler, touchskärm, hyttmodul och aggregatmodul.

HYDRAULIK

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design. Vi använder oss av en beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat. Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda.

UTRUSTNING

Rotatorer till Log Max 2000T

Indexator GV4

Rotatorn har låg vikt och hög prestanda.

- 45 kN lyftkapacitet
- Alternativa utföranden för olika länk- och svängdämparlösningar.

Indexator AV4EI

Rotatorn har låg vikt och hög prestanda.

- 45 kN lyftkapacitet
- Alternativa utföranden för olika länk- och svängdämparlösningar

Matarhjul till Log Max 2000T

V-STÅL SOFT GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något lägre dubbhöjd (ca 5 mm) som ger mindre inträngning i stammen.

V-STÅL HARD GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något högre dubbhöjd (ca 10 mm) som ger bättre grepp runt stammen.

Matarhjulsmotorer till Log Max 2000T

364 cc

Dragkraft: 14.6 kN

Matningshastighet: 3.1 m/s

280 cc

Dragkraft: 14.8 kN

Matningshastighet: 4 m/s

SÅGENHET

EasyCut är en liten såg som passar på detta lätta aggregatet. Sågmotorn är på 10 cc och sågsvärdet har en maximal kapdiameter på 41 cm.

Valbara tillbehör

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Snöskydd

Ett gummiskydd som sitter monterat mellan fällänk och aggregat. Det minskar problemen med skräp och snöpackning som kan ställa till problem vid tilt upp och ner.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Stubbehandling

Tillbehör för att behandla stubbar mot rotröteangrepp. Separat pump behöver finnas på basmaskinen.

Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

Vill du köpa ett 2000T?

Kontakta din återförsäljare

SERVICE

Servicevänlighet är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

GARANTI

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

OPTIMERING

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

DOKUMENTATION

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.