Log Max 12000XT

Log Max 12000XT är ett extremt skördaraggregat för allt från flerträdsavverkning till den allra största skogen.

 

Detta är Log Max mest robusta aggregat och finns i såväl en skördar- som en processorvariant.

 

Trots sin storlek är Log Max 12000XT byggd på samma framgångsrika koncept som andra, mindre Log Max-aggregat. Med över 5 ton dragkraft och med en kapdiameter på imponerade 102 cm finns det inget jobb som är för tufft för Log Max 12000XT.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktivtet : 23 to 73 cm
 • Största kapdiameter, std : 102 cm
 • Minsta kvistningsdiameter : 5,5 cm
 • carriers carriers
 • 33-40 ton350-430 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER & VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 2335 mm
 • Minbredd med armar stängda 1563 mm
 • Höjd (inkl toppsåg) 2482 mm
 • Standardkonfiguration1 4234 kg
 • 1) Inkl. V-Stålhjul

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. 
Smörjoljetank i ram på 36 liter.

 • Sågtyp  411XL
 • Sågmotor 60 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Svärdlängd, std/opt 102 /114 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 89/102 cm

 • Sågtyp (opt) 418
 • Sågmotor 30 cc
 • Sågkedja 3/4"-9Z
 • Svärdlängdt, std/opt 90/102 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 66/85 cm
 • Sågtyp (opt) 518
 • Sågmotor 30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Svärdlängd, std/opt 90/102 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 66/85 cm

 • Toppsåg 19 cc
 • Svärdlängd 75 cm
 • Max kapdiameter  60 cm

MATNING

Två hydrauliskt drivna hjul direktmonterade på kraftiga radialkolvmotorer, 2096 cc.

 • Matarhjulsdiameter, Stål 710 mm
 • Dragkraft1 std 50 kN
 • Matningshastighet2 5 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 915 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 26 mm
 • 1) beräknad vid 320 bars tryck
 • 2) beräknad vid 380 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 890 mm
 • Största omslutningsdiameter1 580 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 55 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 320 bar
 • Maximalt flöde 400 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv :
 • Flöde 200 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 500 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Rotobec RT 500-1
 • Rotobec RT 500
 • Rotator Pierce (Processor)

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

EXTRAUTRUSTNING

 • Fältreparationssats
 • Rotatorlänk utan svängdämpare
 • Slanghållare
 • Cylinderskydd
 • Find end-sensor
 • Inbyggd rotatorventil
 • Rotator – Pierce (Processor)