Log Max E6

Log Max E6 är utvecklat speciellt för avverkning av eukalyptus och använder fem kvistknivar plus matarhjulen för att avbarka träden.

 

Tack vare de vinklade matarhjulen blir avbarkningsprocessen optimal. Längdmätningshjulet på Log Max E6 är utbytt mot ett stödhjul med avbarkningsfunktion.

Med specialutvecklade kvistknivar är Log Max E6 bäst anpassat till träd med en diameter mellan 2-26 cm.

 
Nyckeltal
 
 • Högst produktivitet : 4 till 26 cm
 • Största kapdiameter : 43/61.5 cm
 • Minsta kvistningsdiameter : 2 cm
 • carriers carriers carriers
 • 21-25 ton 18-22 ton 170-220 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER & VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 1704 mm
 • Minbredd med armar stängda 1278 mm
 • Höjd till fällänk 1927 mm
 • Standardkonfiguration1 1569 kg
 • 1) Inkl. Eukalyptushjul

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet.
Smörjoljetank i ram på 36 liter.

 • Sågtyp Såg 98B/98XL
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Svärdlängd, std/opt 75/82 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/72 cm
Alternativ såg:
 • Sågtyp Hultdins Supercut
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Svärdlängd, std/opt 64/75 cm
 • Max kapdiameter  61,5 cm

MATNING

 • Matarhjulsdiameter, Eukalyptus 538 mm
 • Dragkraft1 std/opt 22.3 kN
 • Matningshastighet2 5.9 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 630/560 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 23/13 mm
 • 1) beräknad vid 300 bars tryck
 • 2) beräknad vid 280 l/min flöde

KVISTNING

Fem rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften och förbättrar avbarkningen.

 • Största kvistknivsöppning 611 mm
 • Största omslutningsdiameter1 260 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 20 mm

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 300 bar
 • Maximalt flöde 280 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv :
 • Flöde 200 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 500 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)

ROTATOR

 • Indexator AV17S
 • Indexator H172

MATARHJUL

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

ALTERNATIV SÅG

 • cut stump

Hultdins Supercut

 

Hultdins SuperCut är en mycket välrenommerad sågenhet som idag originalmonteras i en mängd skördaraggregat runt om i världen. Den erbjuder automatisk kedjespännare, proportionerlig kedjesmörjning och pulsstyrd kapkontroller.

EXTRAUTRUSTNING

 • Hydraulisköverkniv
 • Fältreparationssats