E6

Aggregatet för eukalyptus

Log Max E6 är speciellt utvecklat för skördning och barkning av eukalyptus i plantageskog. Knivarna är anpassade för att arbeta med trädstammar i storleken 4-26 cm.

SPECIELLA MATARHJUL

Aggregatet har specialutvecklade matarhjul för att på ett optimalt sätt avlägsna barken från stammarna under upparbetning.

FEM KVISTKNIVAR

Aggregatet har fem kvistknivar för att få optimal stamhållning och effektivare barkning av stammarna.

EXTRA TÅLIG

Levereras med förstärkt fällänk och extra skyddsutrustning för att klara de tuffa förhållanden det
arbetar i.

Vikt

1623 KG

Högsta produktivitet

4 - 26 CM

Mellan matarhjul

2.3 - 56 CM

Maximal kapdiameter

65 CM

Omslutningsdiameter

25 CM

Vad säger kunderna?

Lauro José Tonin - Brasilien

- Log Max E6 levererar en hög och optimerad barkningsfunktion, även i svårare förhållanden och i äldre bestånd av Eucalyptus.

Gary Möller - Sydafrika

- Det är det enda aggregatet vi har som kan göra riktigt effektiv barkning på eucalyptusträden, varje gång, allt tack vare Active Friction Control- systemet. Det här gör också att slitaget på aggregatet begränsas, samtidigt som produktiviteten ökar. Som om det inte vore nog ser bra ut när den gör det också!

FUNKTIONER

Skördar träd mellan 4-26 cm

Aggregatet levereras med kvistknivar som har en specialanpassad profil för att arbeta i eukalyptusplantage med träd som har en diameter mellan 4-26cm.

Fem kvistknivar

Aggregatet har en extra kvistkniv för att kunna barka eukalyptusen optimalt.
Det är viktigt att trädet barkas i samband med skördningstillfället, annars torkar barken fast på stammen.
Den extra kvistkniven skapar bättre förutsättningar för att få bort all bark.

Vinklade matarhjulsarmar

Aggregatets matarhjulsarmar vinklas med trädets storlek för att lyfta trädet in mot stambanan. Det leder till bättre barkning.

Avbarkningshjul i ramen

Istället för längdmätningshjul har E6 ett avbarkningshjul monterat i ramen. Hjulet hjälper till att dra av den sega barken från eukalyptusträden.

Utbytbara, svetsade kniveggar

Alla rörliga kvistknivar på aggregatet har utbytbara kniveggar då slitaget blir högt på dessa under barkningsarbetet.
De svetsade kvistknivarna ger aggregatet längre hållbarhet och bättre funktion under hela livstiden.

Tjockare slitplåtar

Alla slitplåtar är extra kraftiga för att aggregatet ska klara mer slitage och få en längre livslängd.

TEKNOLOGI

Log Mate 510

Log Mate 510 är vårt egna styrsystem, utvecklat för Log Max aggregat.

Det är Windows-baserat, vilket förenklar administration och uppdatering av systemet samt ger ett gott stöd för nya program och tjänster.

Systemet använder sig av senaste skogsstandarden StanForD 2010 v2 och v3 och består av endast tre moduler, touchskärm, hyttmodul och aggregatmodul.

Hydraulik

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design.

Vi använder oss av en beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat.

Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda. Vi har valt att placera hydrauliken lättåtkomlig under en skyddshuv som öppnas utan några verktyg.

E6 in action

UTRUSTNING

Matarhjul till Log Max E6

Eukalyptushjul

Log Max Eukalyptushjul skiljer sig mycket från övriga matarhjul. Det är speciellt konstruerade för att kunna barka av den tjocka barken på eukalyptusträd.

Sågenheter till Log Max E6

Såg 98XL

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

SuperCut - 19cc

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

Matarhjulsmotorer till Log Max E6

627 cc

Dragkraft: 22.3 kN

Matningshastighet: 5.9 m/s

Rotatorer till Log Max E6

Indexator AV17S

Rotatorn har låg vikt och hög prestanda. Det här är den perfekta rotatorn för tunga lyft och hårt arbete.

- 160 kN lyftkapacitet
- Robust och kraftfull konstruktion
- Högt vridmoment
- Flexibel med alternativa gränssnitt mot länk/svängdämpare och redskap

Indexator H182

Slitstark, kraftfull och med högsta prestanda.

- 160 kN lyftkapacitet
- Ger med MPB-svängdämpare optimerad produktivitet och effektivitet
- Vridstark och exakt

Valbar utrustning till Log Max E6

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

SUPPORT

Här hittar du viktig information, länkar och kontaktvägar för bästa support av ditt Log Max aggregat.

Vill du köpa ett E6?

Kontakta din återförsäljare

Service

Servicevänligheten är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

Garanti

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

Optimering

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

Dokumentation

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.