7000XTFH

Ett tillförlitligt aggregat

Log Max 7000XT Fixed Head är konstruerat för att direktmonteras på kranen, vilket ger föraren total kontroll över aggregatets rörelser. Det kan vara bra för avverkning i speciellt känsliga miljöer, t.ex. bland elledningar eller i tätbebyggda områden. Aggregatet är utrustat med toppsåg.

DIREKTMONTERAT PÅ KRANEN

Det här aggregatet är direktmonterat på kranen vilket ger föraren full precision i fällmomentet.

STARKT

Aggregatet är oerhört starkt och klarar att ”plocka” träd stående för att sedan fälla dem på önskad plats.

MAXIMERAD KÖRNING

Aggregatet är utrustat med variabla matarhjulsmotorer, vilka anpassar hastighet och dragkraft efter trädens storlek.

Vikt

2017 KG

Högsta produktivitet

16 - 50 CM

Mellan matarhjul

1.3 - 71.3 CM

Maximal kapdiameter

80 CM

Omslutningsdiameter

52.8 CM

Vad säger kunderna?

Jon Goettl, Goettl Logging

- Vi tycker om att 7000XT Fixed Head håller kontroll på fällningen när vi avverkar nära kraftledningar och pipelines. Aggregatet fäller träden exakt där vi vill ha dem.

FUNKTIONER

Direktmonterad på kranen

Aggregatet monteras utan fällänk direkt på kranen för att ge operatören full kontroll över aggregatets rörelser. Det passar den som arbetar i svårtillgänglig terräng, som t.ex. kraftledningsgator. Funktionen gör också att det går att rotera aggregatet obegränsat.

Toppsåg

Log Max 7000XT Fixed Head levereras alltid med toppsåg.
Toppsåg används primärt vid upparbetning av förfälld skog. Den kan också underlätta att ha en toppsåg på aggregatet när man arbetar med lövskog, som oftare har dubbla toppar och grova grenar som måste sågas av.

Smarta matarhjulsmotorer

Matarhjulsmotorerna är utrustade med variabelt deplacement vilket ger en automatisk, dynamisk anpassning av matningen oberoende på vilken skog som avverkas.
Om du arbetar med små träd får du en hög matningshastighet och när du arbetar med grövre träd ökar kraften istället i matningen. Funktionen ger en behaglig körupplevelse med anpassad kraftfördelning och på så vis också minimerad bränsleförbrukning.

Processorknivar

Processorknivar förenklar plockning av förfällda träd. De har trubbiga ändar för att inte fastna i intilliggande stammar och på så vis försämra virkeskvaliteten. Eggen på dessa knivar är utbytbara.

TEKNOLOGI

Active Friction Control - AFC

AFC-systemet är grunden till hur våra aggregat är uppbyggda och gör att våra aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion.

Det leder till mindre slitage på aggregatet och lägre driftskostnader eftersom aggregatet inte använder mer kraft än nödvändigt.

Virkeskvaliteten blir högre då varken kvistknivar eller matarhjul behöver använda onödig kraft som skadar virket under upparbetningen.

Log Mate 510

Log Mate 510 är vårt egna styrsystem, utvecklat för Log Max aggregat.

Det är Windows-baserat, vilket förenklar administration och uppdatering av systemet samt ger ett gott stöd för nya program och tjänster.

Systemet använder sig av senaste skogsstandarden StanForD 2010 v2 och v3 och består av endast tre moduler, touchskärm, hyttmodul och aggregatmodul.

Hydraulik

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design.

Vi använder oss av en beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat.

Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda. Vi har valt att placera hydrauliken lättåtkomlig under en skyddshuv som öppnas utan några verktyg.

UTRUSTNING

Matarhjul till Log Max 7000XT Fixed Head

V-STÅL SOFT GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något lägre dubbhöjd (ca 5 mm) som ger mindre inträngning i stammen.

V-STÅL HARD GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något högre dubbhöjd (ca 10 mm) som ger bättre grepp runt stammen.

Eukalyptushjul

Log Max Eukalyptushjul skiljer sig mycket från övriga matarhjul. Det är speciellt konstruerade för att kunna barka av den tjocka barken på eukalyptusträd.

Sågenheter till Log Max 7000XT Fixed Head

Såg 411XL

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 60 cc / 3.66 cu in

Sågkedja: 3/4"

Såg 518

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 30 cc / 1.83 cu in

Sågkedja: 0.404"

Såg 98XL

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

Matarhjulsmotorer till Log Max 7000XT Fixed Head

Variabel 830-1320 cc

Dragkraft: 45 kN

Matningshastighet: 5.2 m/s

1259 cc

Dragkraft: 42.1 kN

Matningshastighet: 4.2 m/s

IMO Slew Driver

IMO SP rotatorn klarar tunga rotationslaster med mycket höga vridmoment/tiltmoment. Rotatorn har slutna enheter vilket innebär en hög grad tillförlitlighet mot yttre miljöpåverkan samt skyddar från både skador och smörjmedelsförlust, vilket ger längre hållbarhet och lägre underhållskostnad.

Valbar utrustning till Log Max 7000XT Fixed Head

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Find End

Find End består av en lasergivare som sitter monterad i såglådans bakkant. Den hjälper aggregatet att identifiera rotändan på stocken utan att använda sågen.

Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

SUPPORT

Här hittar du viktig information, länkar och kontaktvägar för bästa support av ditt Log Max aggregat.

Vill du köpa ett 7000XT
Fixed Head?

Kontakta din återförsäljare

Service

Servicevänligheten är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

Garanti

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

Optimering

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

Dokumentation

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.