Ett kompakt skördaraggregat, perfekt för långa kranar

 

Den imponerande dragkraften i kombination med det kompakta formatet gör Log Max 3000T det självklara valet för långa kranar.

 

Log Max 3000T är ett lätt och mångsidigt skördaraggregat som är konstruerat för första- och andragallring. Dragkraften i Log Max 3000T är, tack vare de två radialkolvmotorer på vardera 398 cc, starx under 2 ton.

 

Alla dessa egenskaper i kombination med Log Max patenterade knivstyrning, vilket minimerar friktion mellan aggregat och stam, ger en enastående stamomslutning och hög timmerkvalitet.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktitvitet : 8 to 30 cm
 • Största kapdiameter, std : 51,6 cm
 • Minsta kvisstningsdiameter : 1,2 cm
 • carriers carriers carriers
 • 12-16 tons 13-18 tons 100-120 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER & VIKT

 • Maxbredd med armar öppna1129 mm
 • Minbredd med armar stängda964 mm
 • Höjd 1325 mm
 • Standardkonfiguration1623 kg
 • 1) Inkl. V-stålhjul och dämpad skyddsplåt

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet.
Smöroljetank i ram på 4 liter.

 • Sågtyp Saw 218 / 318
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, 60 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 51,6 cm
Alternativ såg:
 • Sågtyp Saw 218 True-Cut / 318 True-Cut
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt60 cm
 • Max kapdiameter, std/opt51,6 cm

MATNING

Två hydrauliskt drivna hjul direktmonterade på kraftiga radialkolvmotorer, 398 cc / 24.3 cu.in. or 364 cc / 22.2 cu.in.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 344 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 344 mm
 • Dragkraft1 398cc/364cc 18,4 kN / 16,8kN
 • Matningshastighet2 4,2 m/sec / 4,6 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 394 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 12mm
 • 1) beräknad vid 250 bars tryck
 • 2) beräknad vid 210 l/min flöde

KVISTNING

yra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 408 mm
 • Största omslutningsdiameter1 300 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 250 bar
 • Maximalt flöde 210 l/min
Minsta rekommerande flöde vid arbetsvarv
 • Flöde 150 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 500 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interfaces Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV4EI with 360˚ rotation
 • Indexator AV12S with 360˚ rotation +24kg
 • Indexator H132 with 360˚ rotation +31kg

FEED ROLLERS

v-steel rollers  

V-Steel

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Steel Aggressive

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

OPTIONAL CHAINSAW

 • truecut

An impressive new saw unit - the Log Max True-Cut

 

Log Max 4000T är utrustade med de nya generations 318 True-Cut och 218 True-Cut.
Båda sågenheter har 19 cc motorer, såg 318 kommer med automatisk kedjasträckning och 218 i manuellt utförande. En 30 cc variant finns i 318 utförande.

Nyckelkomponenten i True-Cut-systemet är den intelligenta sågmotorn med integrerade ventil-lösningar för sågmotorns varvtal samt kontroll av sågsvärd. Genom att kontinuerligt känna av motorns varvtal och att justera svärdmatningshastigheten, håller True-Cut en nästan konstant kedje-hastighet på 40 m/s genom hela kapningscykeln. Detta ger ett imponerande resultat - True-Cut är upp till 35% snabbare än vanliga sågenheter!

Genom att placera ventilen för motorvarvtalsregleringen inuti motorn har den möjlighet att reagera omedelbart på förändringar i motorhastighet och praktiskt taget eliminera varje övervarvning som syns i en vanlig sågenhet. True-Cut sågenheter har också en längre svärdcylinder och högre upplösning i sensorn för kapningskontroll. Dessa förbättringar ger bättre kontroll av sågsvärdet vilket resulterar i maximal kapningsprestanda och färgmärkningsprecision. True-Cut är optimerad på fabriken och och behöver inte några ytterligare inställningar i maskindatorn.

FLERTRÄDSHANTERING

Fyrpunktsmätning

 

Med hjälp av flerträdshanteringen kan aggregatet användas som kombinations­aggregat, både för konventionell avverkning såväl som för flerträdshantering av eftersatta objekt eller ren energiskog.

 

Log Max flerträdshanteringsutrustning kan köras med styrsystemen Log Mate 500, Motomit, CabsWin, Dasa 380, Ponsse Opti, Timbermatic och Valmet Maxi.

 • multi-stemming

FLYTANDE ÖVERKNIV

Active Friction Control

 

Med Log Max Active Friction Control sker all styrning av aggregatets kvistknivar genom skördarens dator. Det finns inte längre behov av att gå ut och ändra inställningarna genom att justera på aggregatet, allt sker nu istället per automatik. Genom att aktivt justera friktionen mellan aggregat och stam kan absolut bästa virkeskvalitet uppnås. Låg friktion önskas då detta leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Undantaget är vid svårkvistade träd i klen diameter då en högre friktion minimerar risken för böjda kvistar.Skördarens dator utgör hjärnan i Active Friction Control och utifrån inställningar kan ditt Log Max uppföra sig optimalt beroende på trädslag och diameter. Vid t.ex. en gallring i tall och björk under savning kan aggregatet uppföra sig helt olika baserat på trädslag. Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.

 • active friction control

EXTRA UTRUSTNING

 • Field repair kit
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Skydd mot snö- och skräppackining
 • Automatisk kedjespännare (318)
 • Fast skyddsplåt
 • Rotatorstyrning
 • Cylinderskydd
 • Find end sensor