Log Max 4000T

Nya Log Max 4000T är en gallringsspecialist som många har längtat efter.

 

Log Max 4000T har imponerande dragkraft och en hög matningshastighet på 5 m/s


Detta aggregat har en helt ny ramkonstruktion där såglådan har flyttats bakåt och utåt, den övre delen av ramen flyttades framåt för att minska friktion och barkinträngning i mäthjulshuset. Den nya hydrauliken förbättrar avsevärt kraft och matningshastighet och gör detta nya 833 kg* skördaraggregat till det självklara valet för gallring och lättare slutavverkning.

Detta kraftfulla gallringsaggregat är utrustat med de nya generationens Log Max 218 alternativt 318 True-Cut sågenheterna med upp till 58 cm kapningskapacitet vilket gör Log Max 4000T till något utöver det vanliga.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktitvitet : 15 to 35 cm
 • Största kapdiameter, std : 58 cm
 • Minsta kvisstningsdiameter : 1,2 cm
 • carriers carriers carriers
 • 13-18 tons 13-20 tons 130-160 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER & VIKT

 • Maxbredd med armar öppna1185 mm
 • Minbredd med armar stängda1035 mm
 • Höjd 1426 mm
 • Standardkonfiguration1777 kg
 • 1) Inkl. V-stålhjul och dämpad skyddsplåt
  +56 kg med AV12S rotator = 833kg

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet.
Smöroljetank i ram på 4 liter.

 • Standard sågenhet:
 • Sågtyp (man. streck.) Såg 218
 • Sågtyp (auto. streck.) Såg 318
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 60/67 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 49/58 cm
 • Alternativ sågenhet:
 • Sågtyp (man. streck.) 218 True-Cut
 • Sågtyp (auto. streck.) 318 True-Cut
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt60/67 cm
 • Max kapdiameter, std/opt49/58 cm

MATNING

Två hydrauliskt drivna hjul direktmonterade på kraftiga radialkolvmotorer, 398 cc / 24.3 cu.in.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 350 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 350 mm
 • Dragkraft1398cc 20,3 kN
 • Matningshastighet2 5,0 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 460 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 12mm
 • 1) beräknad vid 250 bars tryck
 • 2) beräknad vid 210 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 517 mm
 • Största omslutningsdiameter1 350 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 12 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 280 bar
 • Maximalt flöde 240 l/min
Minsta rekommerande flöde vid arbetsvarv
 • Flöde 200 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interfaces Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV12S med 360˚ rotation
 • Indexator H132 med 360˚ rotation

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Steel

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Steel Aggressive

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

OPTIONAL CHAINSAW

 • truecut

Imponerande sågenhet - Log Max True-Cut

 

Log Max 4000T är utrustade med de nya generations 318 True-Cut och 218 True-Cut.
Båda sågenheter har 19 cc motorer, såg 318 kommer med automatisk kedjasträckning och 218 i manuellt utförande. En 30 cc variant finns i 318 utförande.

Nyckelkomponenten i True-Cut-systemet är den intelligenta sågmotorn med integrerade ventil-lösningar för sågmotorns varvtal samt kontroll av sågsvärd. Genom att kontinuerligt känna av motorns varvtal och att justera svärdmatningshastigheten, håller True-Cut en nästan konstant kedje-hastighet på 40 m/s genom hela kapningscykeln. Detta ger ett imponerande resultat - True-Cut är upp till 35% snabbare än vanliga sågenheter!

Genom att placera ventilen för motorvarvtalsregleringen inuti motorn har den möjlighet att reagera omedelbart på förändringar i motorhastighet och praktiskt taget eliminera varje övervarvning som syns i en vanlig sågenhet. True-Cut sågenheter har också en längre svärdcylinder och högre upplösning i sensorn för kapningskontroll. Dessa förbättringar ger bättre kontroll av sågsvärdet vilket resulterar i maximal kapningsprestanda och färgmärkningsprecision. True-Cut är optimerad på fabriken och och behöver inte några ytterligare inställningar i maskindatorn.

FLERTRÄDSHANTERING

Fyrpunktsmätning

 

Med hjälp av flerträdshanteringen kan aggregatet användas som kombinations­aggregat, både för konventionell avverkning såväl som för flerträdshantering av eftersatta objekt eller ren energiskog.

 

Log Max flerträdshanteringsutrustning kan köras med styrsystemen Log Mate 500, Motomit, CabsWin, Dasa 380, Ponsse Opti, Timbermatic och Valmet Maxi.

 • multi-stemming

FLYTANDE ÖVERKNIV

Active Friction Control

 

Med Log Max Active Friction Control sker all styrning av aggregatets kvistknivar genom skördarens dator. Det finns inte längre behov av att gå ut och ändra inställningarna genom att justera på aggregatet, allt sker nu istället per automatik. Genom att aktivt justera friktionen mellan aggregat och stam kan absolut bästa virkeskvalitet uppnås. Låg friktion önskas då detta leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Undantaget är vid svårkvistade träd i klen diameter då en högre friktion minimerar risken för böjda kvistar.Skördarens dator utgör hjärnan i Active Friction Control och utifrån inställningar kan ditt Log Max uppföra sig optimalt beroende på trädslag och diameter. Vid t.ex. en gallring i tall och björk under savning kan aggregatet uppföra sig helt olika baserat på trädslag. Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.

 • active friction control

EXTRA UTRUSTNING

 • Field repair kit
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Skydd mot snö- och skräppackining
 • Automatisk kedjespännare (318)
 • Fast skyddsplåt
 • Rotatorstyrning
 • Cylinderskydd
 • Find end sensor