Log Max 7000C

Log Max 7000C är ett stort aggregat som klarar de allra grövsta skogen. Detta skördaraggregat kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och presterar bäst i grovkvistig skog.

 

Log Max 7000C är ett stort aggregat för större hjul- och bandburna basmaskiner. Detta skördaraggregat kombinerar hög dragkraft med hög matningshastighet och presterar bäst i grovkvistig skog.

 

Matarhjulsmotorer med variabelt deplacement ger hög matningshastighet i klen skog och anpassas automatiskt för att ge mer kraft i grov skog.

 

Väl placerade skydd och huvar skyddar komponenter och slangar från skador. Högpresterande såghydraulik ger fullt flöde till sågen för snabb kapning. Den starka dragkraften genereras tack vare två K170-ventiler som tillåter ett högt oljeflöde.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktivitet : 16 to 50 cm
 • Största kapdiameter, std : 65 cm (75 cm opt.)
 • Minsta kvistningsdiameter : 2,5 cm
 • carriers carriers carriers
 • 21-25 ton 18-25 ton 200-300 kNm
 • cut stump

DIMENSIONER OCH VIKT

 • Maxbredd med armar öppna 1937 mm
 • Minbredd med armar stängda 1315 mm
 • Höjd 1742 mm
 • Standardkonfiguration1 1627 kg
 • 1) Inkl. V-Stålhjul och dämpad skyddsplåt

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. 
Smöroljetank i ram på 36 liter.

 • Sågtyp Såg 98B / 98XL
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/82/90 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/72/75 cm
Alternativ såg:
 • Sågtyp Hultdins Supercut
 • Sågmotor 19 cc/30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/80/90 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/69/75 cm

MATNING

Standard: Två hydrauliskt drivna hjul monterade på hjulnav med variabla axialkolvmotorer på 660–1320 cc.
Alternativ: Två hydrauliskt drivna hjul monterade på radialkolvmotor på 1147 cc.

 • Matarhjulsdiameter, V-Stål 612 mm
 • Matarhjulsdiameter, V-Stål Export 612 mm
 • Matarhjulsdiameter, Eukalyptus 616 mm
 • Dragkraft1 std 41.7/35.9 kN
 • Matningshastighet2 5.3/3.9 m/sec
 • Största matarhjulsöppning 713 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 13 mm
 • 1) beräknad vid 300 bars tryck
 • 2) beräknad vid 300 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 772 mm
 • Största omslutningsdiameter1 560 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 40 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 300 bar
 • Maximalt flöde 300 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv:
 • Flöde 200 l/min

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV17 med 360˚ rotation
 • Indexator H172 med 360˚ rotation

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

TILLVAL SÅGENHET

 • cut stump

Hultdins Supercut

 

Hultdins SuperCut är en mycket välrenommerad sågenhet som idag originalmonteras i en mängd skördaraggregat runt om i världen. Den nya generationen SuperCut 100 erbjuder oöverträffad sågprestanda i ett flertal olika sågapplikationer.

EXTRAUTRUSTNING

 • Active Friction Control
 • Hydraulisk överkniv
 • Fältreparationssats
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Skydd mot snö- och skräppackning
 • Real Easy
 • Fast skyddsplåt
 • Rotatorstyrning
 • Skyddsbåge
 • Find end-sensor
 • Processor knives
 • Rotator – Indexator AV17S
 • Rotator – Indexator H172