7000C

Ett kraftfullt aggregat

Log Max 7000C kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och är ett av våra mest populära aggregat. Dragkraften och hastigheten på aggregatet anpassas automatiskt beroende på trädens storlek, vilket ger aggregatet en mjuk gång och föraren en god körupplevelse.

FÖR
SLUTAVVERKNING

Ett rejält aggregat
som är anpassat för slutavverkning.

FÖR HJULBURNA MASKINER

Aggregatet är vårt största aggregat avsett för hjulburna basmaskiner.

VARIABLA MATARHJULSMOTORER

Matarhjulsmotorerna anpassar hastighet och dragkraft efter trädens storlek.

Vikt

1646 KG

Högsta produktivitet

16 - 50 CM

Mellan matarhjul

1.3 - 71.3 CM

Maximal kapdiameter

75 CM

Omslutningsdiameter

53 CM

Vad säger kunderna?

John Säljgård - Sverige

- Helt suveränt! Mycket tack vare matarhjulsmotorerna. Maskinen får en mjukare gång. Plus att den aldrig stannar, det blir en helt otrolig kontinuitet. Den mjukare gången gör att jag efter dagens slut är mycket piggare plus att hela körupplevelsen blir bättre för den blir mycket mindre ryckig. Jag tycker det har en enormt positiv effekt. Kontinuitet är lika med ekonomi och kontinuiteten är enorm med 7000C aggregatet.

Nico Michel - Schweiz

- Enligt min mening är Log Max 7000C det bästa aggregatet i sin storleksklass. Det beror främst på den robusta och starka konstruktionen och den extrema kraft som den har. Jag kan rekommenderar det här aggregatet till alla som arbetar i hårt trä; kraften och noggrannheten är överväldigande. Medan jag skriver den här texten har jag många minnen av arbete som gör att jag definitivt skulle välja en Log Max 7000C igen!

FUNKTIONER

Smarta matarhjulsmotorer

Matarhjulsmotorerna är utrustade med variabelt deplacement vilket ger en automatisk, dynamisk anpassning av matningen oberoende vilken skog som avverkas.

Om du arbetar med små träd får du en hög matningshastighet och när du arbetar med grövre träd ökar kraften istället i matningen. Funktionen ger en behaglig körupplevelse med anpassad kraftfördelning och på så vis också minimerad bränsleförbrukning.

En klassiker

Log Max 7000C har varit med sedan Log Max började, men i tidigare upplagor.

Från början hette den GM650, sedan GM750 och runt millenieskiftet byttes namnet till
Log Max 7000.

Det är ett mycket omtyckt aggregat som vidareutvecklats under åren. Aggregatet har med tiden blivit till en klassiker i skogsbranschen.

Anpassad till grov slutavverkning

Log Max 7000C är ett stort aggregat som klarar den allra grövsta skogen. Aggregatet kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och presterar bäst i grov skog. 7000C passar för de största och allra kraftfullaste hjulgående basmaskinerna.

TEKNOLOGI

Active Friction Control - AFC

AFC-systemet är grunden till hur våra aggregat är uppbyggda och gör att våra aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion.

Det leder till mindre slitage på aggregatet och lägre driftskostnader eftersom aggregatet inte använder mer kraft än nödvändigt.

Virkeskvaliteten blir högre då varken kvistknivar eller matarhjul behöver använda onödig kraft som skadar virket under upparbetningen.

Log Mate 510

Log Mate 510 är vårt egna styrsystem, utvecklat för Log Max aggregat.

Det är Windows-baserat, vilket förenklar administration och uppdatering av systemet samt ger ett gott stöd för nya program och tjänster.

Systemet använder sig av senaste skogsstandarden StanForD 2010 v2 och v3 och består av endast tre moduler, touchskärm, hyttmodul och aggregatmodul.

Hydraulik

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design.

Vi använder oss av en beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat.

Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda. Vi har valt att placera hydrauliken lättåtkomlig under en skyddshuv som öppnas utan några verktyg.

UTRUSTNING

Matarhjul till Log Max 7000C

V-STÅL SOFT GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något lägre dubbhöjd (ca 5 mm) som ger mindre inträngning i stammen.

V-STÅL HARD GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något högre dubbhöjd (ca 10 mm) som ger bättre grepp runt stammen.

Eukalyptushjul

Log Max Eukalyptushjul skiljer sig mycket från övriga matarhjul. Det är speciellt konstruerade för att kunna barka av den tjocka barken på eukalyptusträd.

Sågenheter till Log Max 7000C

Såg 98XL

Sträckare: Manuell

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

SuperCut - 19cc

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

SuperCut - 30cc

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 30 cc / 1.83 cu in

Sågkedja: 0.404"

Matarhjulsmotorer till Log Max 7000C

Variabel 830-1320 cc

Dragkraft: 41.7 kN

Matningshastighet: 5.3 m/s

1147 cc

Dragkraft: 35.9 kN

Matningshastighet: 3.9 m/s

Rotatorer till Log Max 7000C

Indexator AV17S

Rotatorn har låg vikt och hög prestanda. Det här är den perfekta rotatorn för tunga lyft och hårt arbete.

- 160 kN lyftkapacitet
- Robust och kraftfull konstruktion
- Högt vridmoment
- Flexibel med alternativa gränssnitt mot länk/svängdämpare och redskap

Indexator H182

Slitstark, kraftfull och med högsta prestanda.

- 160 kN lyftkapacitet
- Ger med MPB-svängdämpare optimerad produktivitet och effektivitet
- Vridstark och exakt

Valbar utrustning till Log Max 7000C

Processorknivar

Processknivar förenklar plockning av förfällda träd. De har trubbiga ändar för att inte fastna i bredvidliggande stammar och på så vis försämra virkeskvaliteten. Eggen på dessa knivar är utbytbara.

Kolvstångsskydd

Skyddar cylindern till matarhjulsarmen på aggregatet. Skyddet är standard på samtliga
XT-aggregat, men vi rekommenderar det även till alla aggregat utrustade med flerträdshantering, då dessa ofta körs i täta bestånd.

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Skyddsbåge

Ett skydd som sitter monterat på fällänken och vars funktion är att skydda kranspetsslangarna, slangarna till flerträdshanteringen samt färgtankarna.

Fast skyddsplåt

Monteras istället för dämpad skyddsplåt. Efterfrågas primärt för att minimera stubbhöjd.

Spånskydd

För att minimera spånsprut monteras ett spånskydd på såglådan.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Färgmärkning

Färgmärkning används för att markera virkessortiment. Tillbehöret inkluderar färgtankar och utrustning för två olika färger.

Find End

Find End består av en lasergivare som sitter monterad i såglådans bakkant. Den hjälper aggregatet att identifiera rotändan på stocken utan att använda sågen.

Stubbehandling

Tillbehör för att behandla stubbar mot rotröteangrepp. Separat pump behöver finnas på basmaskinen.

Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

Real Easy

Snabbfäste till rotatorn så att aggregatet enkelt kan monteras av och på.

Fettsmörjning

Förbereder aggregatet för fettbaserad sågkedjesmörjning, ett alternativ till den standardmonterade sågkedjeoljepumpen Easy Greasy. Separat pump behövs på basmaskin.

Heavy Duty-kit

Monteras för ökad hållbarhet och som extra skydd för ditt aggregat. Heavy Duty-kitet innehåller ett spånskydd och extra skydd för cylindrar och matarhjulsmotorer.

Förstärkt fällänk

För att öka stabiliteten och hållbarheten kan du extrautrusta ditt aggregat med en förstärkt fällänk. Det är en fördel när aggregatet t.ex. ska monteras på en bandgående basmaskin.

SUPPORT

Här hittar du viktig information, länkar och kontaktvägar för bästa support av ditt Log Max aggregat.

Vill du köpa ett 7000C?

Kontakta din återförsäljare

Service

Servicevänligheten är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

Garanti

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

Optimering

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

Dokumentation

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.