Log Max Active Friction Control

Active Friction Control

 

I över 30 år har Log Max aggregat varit utrustade med vår patenterade knivstyrning. Detta system används för att reglera stammens tryck mot aggregatet.
Med Log Max Active Friction Control sker all styrning av aggregatets kvistknivar genom skördarens dator. Det finns inte längre behov av att gå ut och ändra inställningarna genom att justera på aggregatet, allt sker nu istället per automatik.
Genom att aktivt justera friktionen mellan aggregat och stam kan absolut bästa virkeskvalitet uppnås. Låg friktion önskas då detta leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Undantaget är vid svårkvistade träd i klen diameter då en högre friktion minimerar risken för böjda kvistar.

Skördarens dator utgör hjärnan i Active Friction Control och utifrån inställningar kan ditt Log Max uppföra sig optimalt beroende på trädslag och diameter. Vid t.ex. en gallring i tall och björk under savning kan aggregatet uppföra sig helt olika baserat på trädslag. Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.

 
Active Friction Control ger:
 
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Styrs från hytten
  • Förbättrad virkeskvalitet

INSTALLATION

  • Active Friction Control är extrautrustning och finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.
  • Active Friction Control kan installeras av våra auktoriserade återförsäljare.