Log Max Feed rollers

­­Byggda från en svarvad stålcylinder håller sig Log Max matarhjul perfekt runda under hela sin livstid.

 •  

  Skonsam matning

  Genom att matarhjulen alltid jobbar vinkelrätt mot trädet minskar friktionsförlusterna och inträngingen. Detta ger bästa möjliga längdmätning och högsta timmerkvalitet.

   

  V-Stål

  Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

 

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

 

Eucalyptushjul

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

Skördaraggregat V-Stål V-Stål Export Eukalyptus
Log Max 928 338 mm 338 mm -
Log Max 4000 344 mm 344 mm -
Log Max 5000 426 mm 426 mm 433 mm
Log Max 6000 / 6000Twin 532 mm 532 mm 538 mm
Log Max E6 - - 538 mm
Log Max 7000 612 mm 612 mm 616 mm
Log Max 7000XT Fixed Head 612 mm 612 mm 616 mm
Log Max 10000XT 618 mm 630 mm -
Log Max 12000XT 710 mm - -

Jämförelse mellan V-Stål Export och V-Stål

 

V-Stål Export

V-Stål Export : Antal dubbar = 5

v-stål export
 

V-Stål

V-Stål : Antal dubbar = 6

v-stål