5000V

Ett mångsidigt aggregat

Log Max 5000V är det perfekta skördaraggregatet i mellansegmentet. För dig som vill ha den ultimata balansen mellan smidighet, kapacitet och hållbarhet. Aggregatet passar ett brett urval av basmaskiner och för många typer av avverkning.

SNABB MATNING

Nya slangkopplingar och nya matarhjulsmotorer ger aggregatet snabb matning.

REDO FÖR STORA TRÄD

Geometrin på såglådan har ett optimerat läge och är anpassat för 82 cm sågsvärd.

NOGGRANN MÄTNING

Längdmätningsenheten är designad för att ge bästa möjliga mätresultat.

Vikt

950 KG

Högsta produktivitet

12 - 38 CM

Mellan matarhjul

1.2 - 53 CM

Maximal kapdiameter

74 CM

Omslutningsdiameter

39.8 CM

Vad säger kunderna?

Erik Wiik - Sverige

- Det bästa med nya 5000V är matningshastigheten, mätningen och slangdragningen till flerträdshanteringen. Man känner att det är helt nytt aggregat med väldigt hög produktionskapacitet. Snabbheten är som en ny dimension. Jag tycker också att geometrin på såglådan är väldigt bra och gör att produktionen ökat avsevärt.

FUNKTIONER

NYA GENERATIONEN SÅG 318

Nya sågenheten 318 MK2 kommer att underlätta och effektivisera ditt arbete. Med noggranna materialval och nya designidéer kommer behovet av underhåll att minimeras och hållbarheten att öka.

Följ pilen för att läsa mer om hur vi skapat en hållbar och lättservad sågenhet.

Förbättrad längdmätning

Längdmätningsenheten på Log Max 5000V har fått både mekaniska, elektriska och hydrauliska uppdateringar.

- Uppdaterad konstruktion av mäthjulscylindern.
- Hydraulkretsen är ny.
- Mäthjulsarmen och dess infästning är förstärkt.
- Pulsgivaren i mäthjulet har blivit utbytt mot en ny beröringsfri pulsgivare.
- Mäthjulets lager består av två koniska rullager som smörjs utifrån.

Förändringarna kommer att skapa förutsättningar för ett riktigt bra mätresultat.

Ny såglåda

Konturen på såglådan är förändrad och positionen på sågenheten är optimerad för att aggregatet ska kunna ta träd med större rotben och på så sätt öka produktionen avsevärt. Såglådan har också utrustats med en rotbensplåt för att skydda kedjan och svärdet.

Såglådan har också förlängts och är nu anpassad för sågsvärd på 82 cm. Nya 5000V hanterar därför enkelt stora träd, vid så väl fällning som upparbetning. Maximal kapdiameter är 74 cm.

Snabb matning

Log Max 5000V har nya matarhjulsmotorer med slangar utan banjokopplingar. De nya motorerna är av högflödesmodell som har ökad verkningsgrad vilket genererar bättre prestanda för aggregatet.

Förändringarna ger ett bättre och högre flöde vilket minskar värmeutveckling och därmed minskade energiförluster. Det gör även att aggregatets matningshastighet ökar.

Även matarhjulsarmarna har fått en uppdaterad design för att på ett bättre sätt kunna upparbeta både grova och smala stammar.


Ny slangdragning

Slangarna till flerträdshanteringen och rotatorstyrningen har fått en ny, mer skyddad placering på vänster sida av fällänken.

Förändringen gör att slangarna nu istället löper innanför skyddsbågen och på så sätt kommer att utsättas för mindre slitage och hålla längre.

Även infästningen för slangarna till stubbehandling och fettsmörjning har en ny design vilket gör att slangarna utsättas för minimalt slitage och får en ökad hållbarhet.

Ny säkerhetsaxel

Säkerhetskedjan är borttagen och en ny konstruktion med en säkerhetsaxel har införts istället. Den nya funktionen kommer att förenkla för användaren och öka säkerheten för den som arbetar med aggregatet när det är stillastående.

Optimerad ramkonstruktion

För att öka hållbarheten och öka produktionen har ramkonstruktionen på Log Max 5000V fått flertalet uppdateringar.

Här är några av ändringarna:
- De mekaniska stopparna för matarhjulsarmarna i stängt läge, är förstärkta på insidan.
- Nedre kvistkniven har fått ett mekaniskt stopp som är integrerat i ramen.
- Bottenplåtens yta har minskat med ca 15% för att minska snöpackning.
- Skyddshuven är förstärkt för att förhindra att den trycks in vid snöpackning.

Framdragna smörjpunkter

För att all smörjning ska kunna göras när aggregatet står i upptiltat läge har aggregatet framdragna smörjpunkter. Det ökar säkerheten, underlättar underhållsarbetet och förkortar stillastående tid.

Förstärkt ram vid mäthjulshålet

För att förbättra ramens hållbarhet och livslängd har vi förändrat utformningen av mäthjulshålet. Vi har också förstärkt hjularmarnas stopp mot ramen invändigt för att förbättra ramens styrka och stabilitet.

Förstärkt ram

För att öka hållbarhet och minska risken för sprickor i ramen har vi skapat en förstärkt infästning för övre kvistkniven. Ramen har förstärkts vid stambanan på aggregatet, där den övre kvistkniven glider på ramen.

Skruvad axel för fällänkscylindern

Axlar för infästning av fällänkcylindern är skruvad i båda ändar på cylindern. Förändringen leder till förenklad service och underhåll.

TEKNOLOGI

Fyrpunktsmätning

Log Max fyrpunktsmätning MK2 har nya komponenter och funktioner för att fungera optimalt under tuffa förhållanden. Syftet är att säkerställa en lång livslängd och god funktionalitet.

Nya uppdateringar:
- Beröringsfri pulsgivare i nedre kvistkniven för att öka dess livslängd och förenkla service och underhåll.
- Den nedre kvistkniven har fått en ny ventil, ”Active Lower Knife” för att ge aggregatet ökad lyftkraft. Active Lower Knife gör att aggregatet kan hålla upp stammen mot ramen utan att kniven blir varken för stark eller för svag.
- Ny mutter för axeln för att öka dess hållbarhet.
- Ny kabeldragning för att minska risken för snö- och ispackning.

Flerträdshantering MK2

Flerträdshanteringen till Log Max 5000V har fått ny design som genererar minskad vikt, ökad livslängd och förenklad service.

- Mer robust design för att tåla mer slitage.
- Mer skyddade slangar, förändringen kommer att göra att slangarna löper inuti skyddsbågen och på så sätt utsättas för mindre slitage och hålla längre.
– Båda cylindrarna är nu placerade på undersidan av enheten, vilket minskar risken för snöpackning. De nya cylindrarna är av även av standardutförande (4000T kvistkniv).
- Distansplåten mellan aggregatet och flerträdshanteringen har en ny design och är hela 50 mm lägre än tidigare.

Hydraulik

Hydrauliken på våra aggregat kännetecknas av enkel design. Vi använder oss av en beprövad teknik, vilket resulterar i driftsäkra aggregat. Vårt system har låga hydrauliska förluster. Det leder till att vi maximerar aggregatets prestanda.

Matarhjul

Matarhjulen är konstruerade för att uppnå bästa dragkraft med minimala dubbskador.
Våra matarhjul arbetar alltid vinkelrätt mot trädet, vilket leder till minskade friktionsförluster.

Active Friction Control

AFC gör att Log Max aggregat kan skörda träd med hög precision och minimal friktion. AFC-funktionen ger mindre slitage och lägre driftskostnader eftersom aggregatet inte behöver använda mer kraft än nödvändigt.

Log Mate 510

Log Mate 510 är ett modernt styrsystem som är snabbt att installera och enkelt att använda, oavsett bärare. Du får ett enkelt styrsystem som säkerställer att du nyttjar skördaraggregatets fulla potential.

UTRUSTNING

Matarhjul till Log Max 5000V

V-STÅL SOFT GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något lägre dubbhöjd (ca 5 mm) som ger mindre inträngning i stammen.

V-STÅL HARD GRIP

Självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador. Dessa med något högre dubbhöjd (ca 10 mm) som ger bättre grepp runt stammen.

Eukalyptushjul

Log Max Eukalyptushjul skiljer sig mycket från övriga matarhjul. Det är speciellt konstruerade för att kunna barka av den tjocka barken på eukalyptusträd.

Matarhjulsmotorer till Log Max 5000V

Poclain 560 cc

Dragkraft: 23.4 kN

Matningshastighet: 5.0 m/s

Poclain 625 cc

Dragkraft: 25.9 kN

Matningshastighet: 4.5 m/s

SÅGENHETER

Välj rätt såg för ditt aggregat

Log Max 5000V har Såg 318 med 30 cc motor som standard. Med det nya sträckblocket och såglådans nya design får du en kraftfull och pålitlig sågenhet som kapar träd upp till 74 cm.

Du kan också välja True Cut 19 cc sågmotor. True Cut har en inbyggd ventil som känner av motorns hastighet och justerar svärdets matningshastighet för att hålla en konstant kedjehastighet på 40m/s under hela kapningen, oavsett trädslag eller diameter. Detta är ett bra val om du skördar lövträ och vill ha en jämn och ren gång av sågen oavsett vilken trädsort du sågar.

True-Cut 318 - 19cc

True-Cut har en konstant kedjehastighet på 40m/s. Den inbyggda sågventilen är hjärnan i systemet och känner av vad som händer med sågen under kapningen.

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 19 cc / 1.16 cu in

Sågkedja: 0.404"

Såg 318 - 30cc

Såg 318 blir automatiskt trycklös när du stänger av den vilket gör att du inte behöver några verktyg för att byta kedja.

Sträckare: Automatisk

Sågmotor: 30 cc / 1.83 cu in

Sågkedja: 0.404"

Rotatorer till Log Max 5000V

Indexator AV12S

Rotatorn har låg vikt och hög prestanda. Speciellt byggd för det professionella skogsbruket. Suverän driftsäkerhet vid de mest påfrestande insatserna.

- 100 kN lyftkapacitet
- Robust och slitstark

Indexator H152

Slitstark, kraftfull och med högsta prestanda.
För skördare i grövre gallring och slutavverkning.

- 100 kN lyftkapacitet
- Anpassad för MPB-dubbelsvängdämpare
- Kraftfull övre infästning med robusta lagerlägen för lång livslängd

DET LILLA EXTRA

Kolvstångsskydd

Skyddar cylindern till matarhjulsarmen på aggregatet. Skyddet är standard på samtliga
XT-aggregat, men vi rekommenderar det även till alla aggregat utrustade med flerträdshantering, då dessa ofta körs i täta bestånd.

Fältreparationssats

Väl tilltagen reservdelslåda med de viktigaste komponenterna. Fältrepsatsen innehåller bl.a. samtliga givare, en cylindersats som täcker alla cylinderfunktioner samt reservdelar till såg och styrsystem.

Skyddsbåge

Ett skydd som sitter monterat på fällänken och vars funktion är att skydda kranspetsslangarna, slangarna till flerträdshanteringen samt färgtankarna.

Fast skyddsplåt

Monteras istället för dämpad skyddsplåt. Efterfrågas primärt för att minimera stubbhöjd.

Snöskydd

Ett gummiskydd som sitter monterat mellan fällänk och aggregat. Det minskar problemen med skräp och snöpackning som kan ställa till problem vid tilt upp och ner.

Spånskydd

För att minimera spånsprut monteras ett spånskydd på såglådan.

Slangsats

På den svenska och finska marknaden ingår en slangsats till aggregatet då vi erbjuder slanggaranti i fem år eller
10 000 timmar. Slangsatsen är en sats med utbytesslangar.


Färgmärkning

Färgmärkning används för att markera virkessortiment. Tillbehöret inkluderar färgtankar och utrustning för två olika färger.

Find End

Find End består av en lasergivare som sitter monterad i såglådans bakkant. Den hjälper aggregatet att identifiera rotändan på stocken utan att använda sågen.

Stubbehandling

Tillbehör för att behandla stubbar mot rotröteangrepp. Separat pump behöver finnas på basmaskinen.

Rotatorstyrning

Genom att montera en ventil direkt på aggregatet kan man styra rotatorn utan att behöva långa separata slangar från basmaskinen.

Fettsmörjning

Förbereder aggregatet för fettbaserad sågkedjesmörjning, ett alternativ till den standardmonterade sågkedjeoljepumpen Easy Greasy. Separat pump behövs på basmaskin.

Flerträdshantering

Tillvalet gör att du kan ta ner flera träd på en fällning, därmed ökas din produktivitet men gör också arbetet lugnare genom färre fällningsmoment.

SUPPORT

Här hittar du viktig information, länkar och kontaktvägar för bästa support av ditt Log Max aggregat.

Vill du köpa ett Log Max 5000V?

Kontakta din återförsäljare

Service

Servicevänligheten är en av de viktigaste punkterna som påverkar produktiviteten.

Garanti

Vi är en pålitlig partner som har omfattande garantier och generösa reklamationsregler.

Optimering

Är ditt Log Max aggregat rätt inställt så att du maximerar aggregatets funktion?

Dokumentation

Här hittar du bruksanvisning, reservdelskatalog och annan nödvändig produktinformation.