Skördaraggregat för alla typer av gallring och skogsavverkning

Aggregat gjorda för ett lönsamt skogsbruk

Log Max grundades 1980 i Grangärde utanför Ludvika. Företaget en lång historia av kontinuerlig utveckling av skördaraggregaten i nära samarbete med skogsentreprenörerna. Idag har Log Max runt 100 anställda och är en mycket väletablerad aktör med ett stort nätverk av återförsäljare både i Sverige och globalt. För att möta olika behov hos våra kunder finns ett brett program av olika aggregat. Totalt är det 14 aggregatmodeller för olika typer av skog.

Ett skördaraggregat som passar just ditt avverkningsbehov

Beroende på vilken typ av skog som ska fällas skiljer sig vilket aggregat som är mest optimalt. En skogsentreprenör som arbetar med gallring fäller smalare träd, vilket således kräver ett smidigt och mindre aggregat. Här passar T-serien bäst med de mindre aggregaten 2000T, 3000T och 4000T. Entreprenören som arbetar med tjockare träd och slutavverkning, behöver ett rejält aggregat som kan greppa det större stammarna och samtidigt klara av att hantera de tyngre träden på ett effektivt sätt. För detta ändamål fungerar både ett allround-aggregat såväl som ett heavy duty aggregat. Beroende på typ av skog och storlek på träd, kan alla aggregat över 5000D och uppåt vara ett bra alternativ. Kontakta oss för rådgivning baserat på era unika behov. En annan aspekt som kan skilja sig är hur kvistknivarna ska fungera. Vissa träd har enbart kvistar, andra träd har tjockare grenar och till sist finns träd som behöver avbarkas. Dessa olika typer av träd kräver olika uppsättningar matarhjul och kvistknivar för optimal skördning.

Kontakta oss

2000T

Vikt
420 KG
Högsta Produktivitet
6 – 25 CM
Mellan Matarhjul
1.1 – 32.9 CM
Maximal Kapdiameter
41 CM
Omslutningsdiameter
26.8 CM

3000T

Vikt
615 KG
Högsta Produktivitet
8 – 30 CM
Mellan Matarhjul
1.2 – 39.4 CM
Maximal Kapdiameter
51.6 CM
Omslutningsdiameter
32.6 CM

5000V

Vikt
950 KG
Högsta Produktivitet
12 – 38 CM
Mellan Matarhjul
1.2 – 53 CM
Maximal Kapdiameter
74 CM
Omslutningsdiameter
39.8 CM

4000T

Vikt
781 KG
Högsta Produktivitet
10 – 35 CM
Mellan Matarhjul
1.2 – 46 CM
Maximal Kapdiameter
58 CM
Omslutningsdiameter
37.4 CM

5000D

Vikt
904 KG
Högsta Produktivitet
12 – 38 CM
Mellan Matarhjul
1.8 – 51.9 CM
Maximal Kapdiameter
65 CM
Omslutningsdiameter
39.8 CM

6000V

Vikt
1342 KG
Högsta Produktivitet
14 – 44 CM
Mellan Matarhjul
1.5 – 62.5 CM
Maximal Kapdiameter
71 CM
Omslutningsdiameter
46.6 CM

7000C

Vikt
1646 KG
Högsta Produktivitet
16 – 50 CM
Mellan Matarhjul
1.3 – 71.3 CM
Maximal Kapdiameter
75 CM
Omslutningsdiameter
53 CM

7000Twin

Vikt
1892 KG
Högsta Produktivitet
16 – 50 CM
Mellan Matarhjul
1.3 – 71.3 CM
Maximal Kapdiameter
75 CM
Omslutningsdiameter
52.6 CM

7000XT

Vikt
1897 KG
Högsta Produktivitet
16 – 50 CM
Mellan Matarhjul
1.3 – 71.3 CM
Maximal Kapdiameter
80 CM
Omslutningsdiameter
53 CM

7000XTTS

Vikt
2270 KG
Högsta Produktivitet
16 – 50 CM
Mellan Matarhjul
0.7 – 73.2 CM
Maximal Kapdiameter
80 CM
Omslutningsdiameter
53 CM

7000XTFH

Vikt
2017 KG
Högsta Produktivitet
16 – 50 CM
Mellan Matarhjul
1.3 – 71.3 CM
Maximal Kapdiameter
80 CM
Omslutningsdiameter
52.8 CM

10000XT

Vikt
2878 KG
Högsta Produktivitet
18 – 57 CM
Mellan Matarhjul
0.7 – 81.3 CM
Maximal Kapdiameter
90 CM
Omslutningsdiameter
61 CM

12000XT

Vikt
4266 KG
Högsta Produktivitet
22 – 65 CM
Mellan Matarhjul
2.6 – 91.5 CM
Maximal Kapdiameter
102 CM
Omslutningsdiameter
71 CM

E6

Vikt
1623 KG
Högsta Produktivitet
4 – 26 CM
Mellan Matarhjul
2.3 – 56 CM
Maximal Kapdiameter
65 CM
Omslutningsdiameter
25 CM

Fördelar med Log Max skördaraggregat

• AFC systemet (Active friction control)
• Fyrpunktsmätning
• Log mate 510 (Egenutvecklat styrsystem)
• Flerträdshantering
• Driftsäker och smart hydraulikdesign
• Slanggaranti
• Stort utbud av extrautrustning
• Högt andrahandsvärde

Läs om våra fördelar

Med fyrpunktsmätning blir skördningen effektiv

Med Active Friction Control på ditt skördaraggregat sänks bränsleförbrukningen

Automatisk styrning av kvistknivar med målet att skapa en optimal friktion. Kvistkniven anpassar matarhjulens hastighet baserat på information om bland annat trädtyp, diameter, tyngd. Detta skapar bästa virkeskvalitet då kvistkniven anpassar sig efter trädets diameter löpande och varken tar bort för mycket eller för lite av trädet. AFC skapar låg friktion vilket leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Funktionen handlar om att skapa en optimal hastighet för matarhjulen, i kombination med placering av kvistknivar. Aggregatet och AFC’s funktion skiljer sig baserat på trädtyp och kan hantera en rad olika utmaningar med hjälp av samma grundkoncept. Active Friction Control finns till alla aggregat förutom E6.

Till kontakt